Jaarplan Openbare Ruimte

In het Jaarplan Openbare Ruimte (PDF, 13.1 MB) staan projecten en werkzaamheden met betrekking tot de openbare ruimte. Per project/werkzaamheid is er korte omschrijving met een toelichting op de werkzaamheden. Daarnaast geven we een indicatie wanneer het project uitgevoerd wordt en wat het gaat kosten.

Opzet jaarplan

Bij elk project/ werkzaamheid vindt u het dossiernummer en noemen we de verantwoordelijk projectleider. Bij projecten van derden noemen we de gemeentelijk projectcoördinator. Dit JOR is een eerste opzet met daarin alle projecten. Dit plan bevat ook de projecten waarvan de inhoud of planning nog niet exact bekend is.

Volledigheid jaarplan

We doen ons best om dit document zo volledig en actueel mogelijk te houden. Helaas kan het zo zijn dat informatie onvolledig of achterhaald is. Soms is informatie nog niet beschikbaar, of is het project al verder dan in het JOR staat. Aan dit JOR kunt u geen rechten ontlenen.