Door de coronacrisis werken wij nu op afspraak.  Bel met 14 0418 of mail naar kcc@zaltbommel.nl en vermeld uw telefoonnummer. 

Aanpassing parkeerbeleid binnenstad Zaltbommel

Voor de Zaltbommelse binnenstad komt een actualisatie van het parkeerbeleid. Het doel is dat meer mensen dichter bij hun bestemming kunnen parkeren. Wij vroegen inwoners en ondernemers afgelopen zomer om een reactie om het voorstel fijn te slijpen. Dit leidde tot veel reacties. Het voorstel is dan ook aangepast. Dit aangepaste voorstel legden we in november 2020 voor aan de gemeenteraad ter besluitvorming. De gemeenteraad stelde het voorstel, met enkele wijzigingen, vast.

Voorbereiding nieuwe parkeerbeleid

De komende periode benutten we om het nieuwe parkeerbeleid voor te bereiden. Denk hierbij aan het juridisch borgen (verordeningen), het aanpassen van systemen (parkeervergunningen aanvragen), het regelen van bebording en de communicatie naar parkeerders. Nadat deze zaken zijn geregeld kan het nieuwe parkeerbeleid ook daadwerkelijk op straat van toepassing worden verklaard. De totale voorbereiding duurt naar verwachting ongeveer een half jaar.

Binnenkort vindt u op deze website het nieuwe parkeerbeleid.