In verband met de coronacrisis werken wij nu op afspraak. Maak direct online een afspraak  of bel met 14 0418

Aanpassing parkeerbeleid binnenstad Zaltbommel

Voor de Zaltbommelse binnenstad komt een actualisatie van het parkeerbeleid. Het doel is dat meer mensen dichter bij hun bestemming kunnen parkeren. U kon van 6 mei tot en met 17 juni suggesties doen om het voorstel fijn te slijpen. Wij kregen veel reactie, dank daarvoor! Wij buigen ons nu over uw opmerkingen en voorstellen, wegen af op welke punten het voorstel gewijzigd moet worden op basis van deze reacties en slijpen hiermee het voorstel fijn. Vervolgens gaat het voorstel naar de gemeenteraad.

Wethouder Posthouwer: “Wij waarderen de inbreng van iedereen die de moeite nam te reageren enorm. Ondanks dat we vanwege corona-maatregelen geen fysieke bijeenkomst konden organiseren, hebben we veel mensen bereikt en veel waardevolle inbreng opgehaald. Hier kunnen we mee verder.”

Dat leidt tot een aangepast voorstel dat naar verwachting na de zomer gereed is. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad over het voorstel.

Aan de slag met reacties naar aanleiding van voorstel

Van alle vragen en reacties die binnengekomen zijn, zijn dit de vijf thema’s die het meeste terugkwamen:

 1. Bewoners maken zich zorgen om de parkeerdruk als er meer vergunningen uitgegeven worden.
 2. Bewoners willen graag dat een parkeervergunning ook op de grote parkeerterreinen geldig is.
 3. Bezoekers willen graag de mogelijkheid hebben om na 18:00 uur nabij afhaalhoreca kort te kunnen parkeren in een blauwe zone.
 4. Ondernemers zien graag een grotere blauwe zone, ook voor de afhaalhoreca.
 5. Bewoners willen dat ook hun bezoek na 18:00 uur in de woonstraten kan parkeren.

We buigen ons in de zomer over de opmerkingen en voorstellen en wegen af op welke punten het voorstel gewijzigd moet worden. Aan de hand daarvan komen we met een definitief voorstel.

Wij lichten het voorstel onderaan toe en in deze video:

De presentatie van het voorstel en het reactieformulier was ons digitale alternatief voor de inloopavond. De geplande inloopavond kon door de corona-maatregelen niet door gaan.

Voorstel geeft invulling aan eerder vastgestelde uitgangspunten

In de Carrouselvergadering van 31 oktober 2019 en de Raadsvergadering van 14 november 2019 zijn de uitgangspunten vastgesteld voor de aanpassing van het parkeerbeleid. Deze uitgangspunten vormen de basis voor dit voorstel. De uitgangspunten waren bijvoorbeeld:

 • dat bezoekers van culturele voorzieningen en de kerk daar dichtbij kunnen parkeren
 • dat consumenten dichtbij het winkelgebied kunnen kortparkeren
 • dat personeel gratis moet kunnen blijven parkeren buiten het kernwinkelgebied
 • dat bewoners meer kans moeten hebben op een parkeerplaats nabij hun woning
 • dat er meer vergunningen beschikbaar worden gesteld
 • en dat er bekeken wordt hoe de bestaande parkeerplaatsen beter benut kunnen worden

Dit voorstel voldoet aan al die uitgangspunten.

Proces

Naar verwachting neemt de gemeenteraad in september 2020 een besluit over het voorstel. Daarna bereiden we de aanpassingen voor. Denk aan het juridisch borgen (verordeningen), aanpassen van systemen (parkeervergunningen aanvragen), bebording regelen en de communicatie naar parkeerders. Daarna kan het nieuwe parkeerbeleid ook daadwerkelijk op straat van toepassing worden verklaard.


Toelichting voorstel aangepaste parkeerbeleid 

Let op! Hieronder presenteren wij het voorstel van mei. We buigen ons in de zomer over de opmerkingen en voorstellen en wegen af op welke punten het voorstel gewijzigd moet worden. Aan de hand daarvan komen we na de zomer met een definitief voorstel.

Plattegrond binnenstad Zaltbommel, straten ingekleurd met 3 parkeerzones: blauwe zone: westkant Gamerschestraat, tussen de Molenwal en Karstraat. Ook de Boschstraat tussen de Gasthuisstraat en Ruiterstraat. Oranje zone: alle overige straten van de binnenstad. Groene zone: parkeerplaatsen Havendijk, Veerweg, Rotterdamse Bol en Oude Wasserij.

Blauwe zone: 1 uur gratis parkeren voor een snelle boodschap

Er komt een blauwe zone op een deel van de Gamerschestraat en de Boschstraat. Met gebruik van een parkeerschijf kan iedereen hier binnen de openingstijden van de winkels een uur gratis parkeren. Buiten winkeltijden is het parkeren gratis op deze plekken. Hiermee komen we tegemoet aan de wens van ondernemers om bezoekers die kort in de binnenstad willen zijn beter te faciliteren. Op verzoek van de ondernemers is de maximum duur gesteld op 1 uur. We willen naast een gedeelte van de Boschstraat de westkant van de Gamerschestraat, tussen de Molenwal en de Karstraat, aanwijzen als blauwe zone. De blauwe zone wordt met behulp van borden en blauwe markering kenbaar gemaakt.

Oranje zone: Betaald parkeren overdag, na 18:00 vergunningsplicht

De oranje zone bevat alle overige straten van de binnenstad. Met uitzondering van de parkeerplaatsen Havendijk, Veerweg, Rotterdamse Bol, Oude Wasserij en De Omhoeken (de groene zone) en een deel van van de Gamerschestraat en de Boschstraat (de blauwe zone).
In de oranje zone mogen na 18:00 uur alleen vergunninghouders parkeren. Als de winkels open zijn kan iedereen op deze straten parkeren voor €1,25 per uur. Vergunningshouders betalen geen parkeergeld. Wij geven zo’n 150 extra parkeervergunningen uit voor bewoners in de binnenstad. Er is nu een wachtlijst van zo’n 40 kentekens voor een tweede parkeervergunning, die we na vaststelling van het nieuwe beleid direct kunnen wegwerken. Elke bewoner van de binnenstad kan sowieso een vergunning aanvragen. Een tweede vergunning kan als hiervoor het maximum aantal nog niet vergeven is. Ondernemers kunnen maximaal 1 parkeervergunning aanvragen per werkadres. De vraag naar een vergunning zal naar verwachting toenemen, omdat op de Omhoeken, Oude Wasserij en de Rotterdamse Bol niet meer 24/7 gratis geparkeerd kan worden.

Groene zone: voor langparkeerders van buiten de binnenstad

De Beersteeg is en blijft een gratis parkeerterrein. Mensen die in de binnenstad werken kunnen hier hun auto gratis parkeren. De Omhoeken blijft overdag ook gratis, in de eerste plaats ten behoeve van werkend personeel in de binnenstad. ’s Avonds wordt het tarief € 0,75 per uur. Hiermee willen we dit parkeerterrein vooral beschikbaar maken voor bezoekers van buiten de binnenstad die ’s avonds de stad bezoeken, bijvoorbeeld voor een cultureel bezoek. Op de parkeerterreinen aan de rand van de binnenstad (Havendijk, Veerweg, Rotterdamse Bol en Oude Wasserij) wordt het tarief tijdens winkeltijden € 0,75 per uur.

Betalen tijdens feestdagen

Alle maandagen tot en met zaterdagen geldt het betaalregime, ongeacht of het een feestdag is of niet. Op zondagen is het gratis parkeren, uitgezonderd Omhoeken. Hiermee komen we tegemoet aan de wens van ondernemers om op koopzondagen geen parkeerbelasting te heffen. Een deel van de (officieuze) feestdagen valt op zondag, dus die worden gratis.