Aanpassing parkeerbeleid binnenstad Zaltbommel

Voor de Zaltbommelse binnenstad komt een actualisatie van het parkeerbeleid. Het doel is dat meer mensen dichter bij hun bestemming kunnen parkeren en een overzichtelijkere parkeersituatie in de binnenstad. U kunt van 6 mei tot en met 17 juni suggesties doen om het voorstel fijn te slijpen. Vervolgens gaat het voorstel naar de gemeenteraad. Het voorstel is opbrengstneutraal.

Wethouder Posthouwer: “Er zijn voldoende parkeerplekken in de binnenstad, maar de parkeerdruk is nu slecht verdeeld. Met dit voorstel benutten we de parkeerplaatsen in de binnenstad beter. Bovendien was het parkeren in de binnenstad door de vele maatwerkinitiatieven van de afgelopen jaren onoverzichtelijk geworden. Deze wijziging in het beleid geeft meer helderheid en overzicht.”

Reageren op het plan

Vanaf 6 mei tot en met 17 juni kunt u reageren op het plan.

Wethouder Posthouwer: “Wij hebben goed nagedacht en gesproken met onder andere ondernemers en de wijkraad van de Binnenstad om te komen tot dit plan. We leggen het nu eerst gedurende zes weken aan u voor. Mogelijk leidt dat nog tot kleine aanpassingen in het voorstel.”

We passen het voorstel indien nodig aan voordat we het voorleggen aan de gemeenteraad.
Wij lichten het parkeerbeleid onderaan toe en in deze video:

Bekijk deze informatie eerst om te weten wat het aangepaste parkeerbeleid inhoudt. Vul daarna dit reactieformulier op het aangepaste parkeerbeleid in om een reactie te geven.
Deze presentatie van het voorstel en het reactieformulier is ons digitale alternatief voor de inloopavond. De geplande inloopavond kan door de corona-maatregelen niet door gaan.

Voorstel geeft invulling aan eerder vastgestelde uitgangspunten

In de Carrouselvergadering van 31 oktober 2019 en de Raadsvergadering van 14 november 2019 zijn de uitgangspunten vastgesteld voor de aanpassing van het parkeerbeleid. Deze uitgangspunten vormen de basis voor dit voorstel. De uitgangspunten waren bijvoorbeeld:

  • dat bezoekers van culturele voorzieningen en de kerk daar dichtbij kunnen parkeren
  • dat consumenten dichtbij het winkelgebied kunnen kortparkeren
  • dat personeel gratis moet kunnen blijven parkeren buiten het kernwinkelgebied
  • dat bewoners meer kans moeten hebben op een parkeerplaats nabij hun woning
  • dat er meer vergunningen beschikbaar worden gesteld
  • en dat er bekeken wordt hoe de bestaande parkeerplaatsen beter benut kunnen worden

Dit voorstel voldoet aan al die uitgangspunten.

Proces

Naar verwachting neemt de gemeenteraad in september 2020 een besluit over het voorstel. Daarna bereiden we de aanpassingen voor. Denk aan het juridisch borgen (verordeningen), aanpassen van systemen (parkeervergunningen aanvragen), bebording regelen en de communicatie naar parkeerders. Daarna kan het nieuwe parkeerbeleid ook daadwerkelijk op straat van toepassing worden verklaard.


Toelichting aangepaste parkeerbeleid 

Plattegrond binnenstad Zaltbommel, straten ingekleurd met 3 parkeerzones: blauwe zone: westkant Gamerschestraat, tussen de Molenwal en Karstraat. Ook de Boschstraat tussen de Gasthuisstraat en Ruiterstraat. Oranje zone: alle overige straten van de binnenstad. Groene zone: parkeerplaatsen Havendijk, Veerweg, Rotterdamse Bol en Oude Wasserij.

Blauwe zone: 1 uur gratis parkeren voor een snelle boodschap

Er komt een blauwe zone op een deel van de Gamerschestraat en de Boschstraat. Met gebruik van een parkeerschijf kan iedereen hier binnen de openingstijden van de winkels een uur gratis parkeren. Buiten winkeltijden is het parkeren gratis op deze plekken. Hiermee komen we tegemoet aan de wens van ondernemers om bezoekers die kort in de binnenstad willen zijn beter te faciliteren. Op verzoek van de ondernemers is de maximum duur gesteld op 1 uur. We willen naast een gedeelte van de Boschstraat de westkant van de Gamerschestraat, tussen de Molenwal en de Karstraat, aanwijzen als blauwe zone. De blauwe zone wordt met behulp van borden en blauwe markering kenbaar gemaakt.

Oranje zone: Betaald parkeren overdag, na 18:00 vergunningsplicht

Hier mogen na 18:00 uur alleen vergunninghouders parkeren. Als de winkels open zijn kan iedereen op deze straten parkeren voor €1,25 per uur. Vergunningshouders betalen geen parkeergeld. Wij geven zo’n 150 extra parkeervergunningen uit voor bewoners in de binnenstad. Er is nu een wachtlijst van zo’n 40 kentekens voor een tweede parkeervergunning, die we na vaststelling van het nieuwe beleid direct kunnen wegwerken. Elke bewoner van de binnenstad kan sowieso een vergunning aanvragen. Een tweede vergunning kan als hiervoor het maximum aantal nog niet vergeven is. Ondernemers kunnen maximaal 1 parkeervergunning aanvragen per werkadres. De vraag naar een vergunning zal naar verwachting toenemen, omdat op de Omhoeken, Oude Wasserij en de Rotterdamse Bol niet meer 24/7 gratis geparkeerd kan worden.

Groene zone: voor langparkeerders van buiten de binnenstad

De Beersteeg is en blijft een gratis parkeerterrein. Mensen die in de binnenstad werken kunnen hier hun auto gratis parkeren. De Omhoeken blijft overdag ook gratis, in de eerste plaats ten behoeve van werkend personeel in de binnenstad. ’s Avonds wordt het tarief € 0,75 per uur. Hiermee willen we dit parkeerterrein vooral beschikbaar maken voor bezoekers van buiten de binnenstad die ’s avonds de stad bezoeken, bijvoorbeeld voor een cultureel bezoek. Op de parkeerterreinen aan de rand van de binnenstad (Havendijk, Veerweg, Rotterdamse Bol en Oude Wasserij) wordt het tarief tijdens winkeltijden € 0,75 per uur.

Betalen tijdens feestdagen

Alle maandagen tot en met zaterdagen geldt het betaalregime, ongeacht of het een feestdag is of niet. Op zondagen is het gratis parkeren, uitgezonderd Omhoeken. Hiermee komen we tegemoet aan de wens van ondernemers om op koopzondagen geen parkeerbelasting te heffen. Een deel van de (officieuze) feestdagen valt op zondag, dus die worden gratis.