Stand van zaken vernieuwen parkeerbeleid

In de afgelopen maanden hebben wij veel inwoners, ondernemers en bezoekers van onze binnenstad bevraagd en gesproken over parkeren in de binnenstad van Zaltbommel. Bedankt voor uw betrokkenheid. Het huidige beleid is onduidelijk en dat moet beter. Wij informeren u graag over het vervolg van dit proces.

Vergadering op 6 oktober

Met alle informatie die we van u hebben ontvangen zijn we aan de slag gegaan. Op 6 oktober 2022 debatteerde de gemeenteraad van Zaltbommel over een aantal dilemma’s, botsende belangen en opties over hoe het parkeren in de binnenstad beter kan.

Nieuw parkeerbeleid wordt vastgesteld

Met alle input, van inwoners, ondernemers, bezoekers en gemeenteraad gaan ambtenaren nieuwe parkeerregels schrijven. Het college van burgemeesters en wethouders besluit daarover. Daarna stelt de gemeenteraad dit nieuwe beleid vast in de gemeenteraadsvergadering.

Plan van aanpak

Na deze formele besluiten moet er nog veel gebeuren. Parkeermeters moeten opnieuw worden geprogrammeerd en de stoepbanden moeten opnieuw geschilderd worden. Ook worden verordeningen aangepast. De nieuwe regels delen we met de handhavers en de gebruikers. We verwachten dat er in juni 2023 een nieuw en duidelijker parkeerbeleid is.

?>