Gameren, Hendrikstraat (Molendel)

In het gebied tussen de Hendrikstraat, Waalbandijk, Peperstraat en Ridderstraat in Gameren zijn door verschillende partijen verzoeken ingediend voor woningbouw. Woningbouw is nodig om aan de vraag naar woningen in Gameren te kunnen voldoen. Om ervoor te zorgen dat woningbouw in het gebied op een goede wijze plaats vindt, stelde het college op 29 september 2020 de ruimtelijke uitgangspunten voor dit gebied vast. De ruimtelijke uitgangspunten vormen de basis voor woningbouwontwikkeling in het gebied.

Opzet van voorkeursmodel

In het voorjaar van 2021 vond via https://molendelgameren.buurtpeil.nl/ de eerste participatieronde plaats. De resultaten staan ook op die website. Alle reacties worden op dit moment vertaald in een voorkeursmodel. We verwachten dat dit model begin 2022 gepresenteerd kan worden aan de geïnteresseerden en belanghebbenden.

In het plangebied, het gebied tussen de Hendrikstraat, Waalbandijk, Peperstraat en Ridderstraat in Gameren, zijn twee groenstroken aangegeven vanaf de Waalbandijk naar het zuiden lopend. Langs de dijk zelf loopt ook een groenstrook. Ook is aangegeven een langzaamverkeerontsluiting vanaf de dijk bij de groenstroken. Vanaf halverwege de Hendrikstraat is een hoofdontsluiting gepland naar het oosten toe. Ook staan er twee kleine bij de Ridderstraat (ten zuiden) en zuidelijker in de Hendrikstraat. Binnen het plangebied zijn ook vier groene cirkels ingetekend in de groenstroken. Dit zijn groene verblijfsplekken per deelgebied. En het gebied is verder ingedeeld met vierkantjes. Dit zijn verkavelingsrichtingen per deelgebied (op basis van landschap). Een tweezijdig georiënteerde bebouwing staat aangegeven bij de entree van het plan, halverwege de Hendrikstraat ten westen van het plangebied.

Afbeelding: Ruimtelijke uitgangspunten woningbouwontwikkeling Hendrikstraat; alle pijlen en dergelijke zijn indicatief.

De belangrijkste uitgangspunten voor het gehele gebied zijn:

  • Een integrale planontwikkeling voor het gehele gebied
  • Woningbouw voor diverse doelgroepen (sociale huur, betaalbare, koop, duurdere koop)
  • Ongeveer 90-100 woningen, in dorpse dichtheid
  • Deelgebieden hebben hun eigen groene verblijfsruimte
  • Een of meerdere robuuste groene wiggen die zorgen voor verbinding van het plangebied me de dijk
  • De bestaande watergang is een structuurdrager in het gebied
  • Bebouwingsvrije zone langs de dijk
  • Goede aansluitingen voor langzaam en gemotoriseerd verkeer op de omgeving

In de notitie ‘Ruimtelijke uitgangspunten ontwikkeling Hendrikstraat Gameren’ (PDF, 606.1 kB) vindt u uitgebreide informatie over het plan Hendrikstraat in Gameren.

?>