Door de coronacrisis werken wij nu op afspraak.  Bel met 14 0418 of mail naar kcc@zaltbommel.nl en vermeld uw telefoonnummer. 

Buitenstad, Zaltbommel

De ontwikkeling van de Buitenstad is in volle gang. De gemeenteraad stemde in met een stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitsplan van het gebied. Bij de ontwikkeling van de oude scheepswerf naar buitendijks wonen streven we naar een hoge ruimtelijke kwaliteit met behoud van de historische elementen. De gemeente vindt een optimale aansluiting van de Buitenstad met de Binnenstad, de vesting Zaltbommel en met de groene stadswallen belangrijk.

Burgerparticipatie

Bewoners van Zaltbommel en belanghebbenden zijn direct betrokken bij de ontwikkeling van de Buitenstad. Er is een actieve Klankbordgroep Buitenstad die de gemeente en de ontwikkelaar Waalbommel BV adviseert over allerlei aspecten binnen het plan.

Meer informatie Buitenstad

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente via info@zaltbommel.nl of met de ontwikkelaar Waalbommel BV via de website van de Buitenstad. Op hun website kunt u zich ook inschrijven voor de nieuwsbrief Buitenstad.

Nieuwsbrieven Buitenstad