Planning stadswallen Zaltbommel

Het Oranjebolwerk en het Lage Singelbolwerk, waarop de muziektent staat, zijn als eerste aan de beurt. Met het Oranjebolwerk zijn we vorige winter gestart. Deze winter zijn we gestart met het Lage Singelbolwerk.

Geleidelijk aan komen alle bolwerken aan de beurt. Wanneer met de volgende bolwerken gestart kan worden, hangt onder andere af van wanneer subsidiegeld beschikbaar is.

Agenda 

Voor de komende tijd staan de volgende werkzaamheden en activiteiten op de planning:

Juli: Bankjes bij Bossche Poort
Op het plein rond het Sint Maartensbeeld bij de Bossche Poort komen deze maand een stuk of 3 De Virieubankjes. De beplanting die er nu staat is tijdelijk en staat er om de grond te verbeteren. In het najaar volgt een tulpenboom en onderbeplanting.

Juli: Herinrichting Lage Singelbolwerk gaat door
Deze maand - juli 2019 - gaat de herinrichting van dit bolwerk met de muziektent volop door. De omgeving rond de muziektent zal tot de nazomer zijn afgesloten voor publiek. Dat heeft te maken met inzaaien van nieuwe beplanting en ook moet de grond inklinken. Dat inklinken heeft weer te maken met de aanleg van de aarden ringen zoals die er oorspronkelijk ook lagen. Als de profielen gereed zijn, is het geheel weer makkelijk te bewandelen. Dan komen op verschillende plaatsen op de ringen ook bankjes te staan.

Augustus: Bouwkeet krijgt een make-over
De bouwkeet van de Bolwerkers krijgt in de zomervakantie een opknapbeurt. De keet wordt beter herkenbaar en kan dan ook ingezet worden als informatiepunt voor de Stadswallen. Meer hierover in de volgende nieuwsbrief.

14 september: Open Monumentendag
U las het al in deze nieuwsbrief. Op 14 september aanstaande  vormen onze wallen het middelpunt van de Open Monumentendag in Zaltbommel. Het programma treft u aan in onze volgende nieuwsbrief.

Eind september: Aanplant stinzen op Oranjebolwerk
Eind september staat de aanplant van stinzen op het Oranjebolwerk gepland. Leerlingen van praktijkschool De Brug helpen ons hierbij