Planning stadswallen Zaltbommel

Het Oranjebolwerk en het Lage Singelbolwerk, waarop de muziektent staat, zijn inmiddels aan de beurt geweest. In de winter van 2020-2021 pakken we het Hohenlohebolwerk aan. In de winter van 2021-2022 is het Ravelijnbolwerk rondom begraafplaats de Bossche Poort aan de beurt.

Geleidelijk aan komen alle bolwerken aan de beurt. Wanneer met de volgende bolwerken gestart kan worden, hangt onder andere af van wanneer subsidiegeld beschikbaar is.

Agenda 

Voor de komende tijd staan de volgende werkzaamheden en activiteiten op de planning:

Ravelijn en Hohenlohebolwerk

De herinrichting van het Lage Singelbolwerk is in december 2019 afgerond. De volgende stap betreft de bolwerken Ravelijn en Hohenlohe. In de komende nieuwsbrieven gaan we u informeren over de werkzaamheden en het stappenplan.

Aanpak binnengracht

In 2020 oriënteren we ons op de beste aanpak van de vervuilde en verzande binnengracht ter hoogte van het Beerebolwerk/Zandstraat. Het globale plan ligt er, de uitwerking zal vermoedelijk in het vroege voorjaar van 2020 starten.

De fasen in de restauratie

De restauratie van de bolwerken heeft heel wat voeten in de aarde. Het is belangrijk om de seizoenen te volgen bij het werk. Al het werk wordt met respect voor flora en fauna uitgevoerd.
Dit zijn de fasen die elk bolwerk in de restauratie doormaakt:

  • De winter is het meest geschikt voor het groot onderhoud. Opschot (jonge takken en zaailingen) en wat zwaardere takken halen we weg om licht en lucht op het bolwerk te brengen. Soms is het nodig om bomen te kappen. We maken altijd een zorgvuldige afweging wat kan blijven staan en wat niet. Dode bomen halen we altijd weg omdat ze kunnen omvallen en daardoor een gevaar vormen voor wandelaars. Sommige soorten zijn bovenmatig aanwezig op de Stadswallen en dreigen een bolwerk te overwoekeren (de esdoorn bijvoorbeeld). Van die soorten is het soms nodig om wat weg te halen. Met de nieuwe aanplant brengen we meer variatie aan.  We kappen nooit gezonde monumentale bomen.
  • In het voorjaar komt de natuur tot leven. Dan is goed het resultaat van het bagger- en snoeiwerk zien.  De bolwerkers maaien wel het gras en halen opkomende bramenstruiken en opschot op stukken waar in de winter is gewerkt weg. Dit doen ze met de hand en met de handkar, zodat bijvoorbeeld broedende vogels en andere dieren hier zo weinig mogelijk last van hebben.
  • Het najaar is de beste tijd voor het finetunen van het snoeiwerk en klaarmaken voor de aanplant. Dan volgt de aanplant. Die bestaat uit 3 niveaus : De eerste 2 niveaus zijn de bomenlaag en de struikenlaag. Die kunnen als eerste aangeplant worden. Er komen bomen langs wandelpaden voor het herstel van de lanenstructuur. Op kruisingen van paden komen groene struiken, die ontnemen het zicht van de wandelaar een beetje en zorgen zo voor een verrassingseffect. Ook langs de open plekken komen (lagere) struiken.
  • In het volgende voorjaar of zomer volgt, afhankelijk van de soorten beplanting en het weer, het derde niveau van de aanplant: de kruidenlaag.
  • In het najaar, als de beplanting naar wens is en gereed is, is het niet meer nodig met grote machines in het park te komen. Dan is het tijd om de bankjes in het park te plaatsen en de lanenstructuur af te ronden door de paden af te strooien met schelpen.
  • De bolwerkers houden daarna het bolwerk doorlopend bij: Ze houden het opschot en opkomende bramenstruiken en onkruid weg, houden de brandnetels kort, en zorgen dat de paden netjes blijven.
?>