Planning stadswallen Zaltbommel

Het Oranjebolwerk en het Lage Singelbolwerk, waarop de muziektent staat, zijn als eerste aan de beurt. Met het Oranjebolwerk zijn we vorige winter gestart. Deze winter zijn we gestart met het Lage Singelbolwerk.

Geleidelijk aan komen alle bolwerken aan de beurt. Wanneer met de volgende bolwerken gestart kan worden, hangt onder andere af van wanneer subsidiegeld beschikbaar is.

Agenda 

Voor de komende tijd staan de volgende werkzaamheden en activiteiten op de planning:

  • Bouwkeet verhuisd naar parkeerplaats Omhoeken

De bouwkeet van de Bolwerkers is verhuisd van de Oenselsestraat naar de parkeerplaats Omhoeken. Vanaf die plek kunnen de Bolwerkers dan werken. Heeft u vragen over het werk? Klop dan gerust eens aan bij de bouwkeet of spreek de Bolwerkers aan.

  • Lage Singelbolwerk

Deze maand - juni 2019 - gaat de herinrichting van dit bolwerk met de muziektent volop door. De omgeving rond de muziektent zal tot de zomer zijn afgesloten voor publiek. Dat heeft te maken met inzaaien van nieuwe beplanting en ook moet de grond inklinken. Dat inklinken heeft weer te maken met de aanleg van de aarden ringen zoals die er oorspronkelijk ook lagen. Straks is het geheel weer makkelijk te bewandelen en op verschillende plaatsen op de ringen komen bankjes te staan.

  • Beplanting Oranjebolwerk bijna klaar

Het werk aan de laatste fase van het restauratieplan van dit eerste bolwerk is bijna gereed. Bijna alle struiken en bomen zijn aangeplant. Op sommige plekken komen er nog planten bij. Dit is onder andere aan de randen het geval. Ook nabij de Oenselsestraat en Heksenwal moet nog aangeplant worden. Het gedeelte nabij de Oenselsestraat planten we pas aan als de werkzaamheden bij de Agnietentuin gereed zijn (najaar 2019). Ook in september begint de aanplant van de onderste laag, de stinzenplanten. Daarover in een van de komende nieuwsbrieven meer.