Riolering glastuinbouw

In de gemeente Zaltbommel werken nagenoeg alle tuinders, de gemeente, drinkwaterbedrijf Dunea en Waterschap Rivierenland samen om de inzameling en zuivering van afvalwater uit de glastuinbouw in de Bommelerwaard te regelen.

35 kilometer inzamelleiding en 54 pompinstallaties

Voor de waterzuivering leggen we zo’n 35 kilometer inzamelleiding aan. Bij ongeveer 54 bedrijven komt een pompinstallatie. Het waterschap bouwt een specifieke voorzuivering voor de gewasbeschermingsmiddelen. Sommige bedrijven leveren hun water met vrachtwagen via de weg aan. Waterschap Rivierenland controleert dit.

Planning

De aanleg start in februari 2020. Naar verwachting is eind 2020 de riolering gereed en in werking. Omwonenden krijgen een brief wanneer in hun buurt gewerkt wordt. Tijdens de aanleg is het soms nodig het verkeer om te leiden. Dat staat dan ter plekke aangegeven.

Wethouder Bragt: “Het kostte veel energie en tijd om dit gezamenlijk te organiseren, maar dit resulteert in een waterzuivering van zeer hoge kwaliteit. Ik ben er dan ook trots op dat we dit met de betrokken partijen hebben bereikt.”

Gezamenlijke zuivering is uniek in Nederland

Het is verplicht voor tuinders om hun afvalwater te zuiveren. In principe moet iedere tuinder zelf een zuivering bouwen. In de Bommelerwaard bouwen zij echter gezamenlijk een zuivering. Het is uniek in Nederland dat tuinders dit samen doen. Door de waterzuivering samen te organiseren kunnen de tuinders hun gewasbeschermingsmiddelen veilig lozen. Schoon water is naast een verplichting ook één van de doelstellingen van het herstructureringsproject voor de glastuinbouw in de Bommelerwaard. Dit voert het Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard (PHTB) uit. Hoewel het nog niet verplicht is, worden op dat moment ook meteen nutriënten (meststoffen) uit het water gezuiverd. Naast schoner oppervlakte water levert dit ook voor Dunea minder hinder op bij het maken van drinkwater.

Europese subsidie steunt project

De gemeente en het waterschap leggen het systeem aan, maar de tuinders betalen het project uiteindelijk zelf. Een groot deel wordt gefinancierd met een Europese subsidie. Het gaat om 1,7 miljoen van de 5 miljoen die de zuivering in totaal kost. Het project levert namelijk een grote bijdrage aan de verbetering van de waterkwaliteit en drinkwaterveiligheid. Op 28 november 2017 besloten de Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland om de subsidie te verlenen.