De Waluwe, Zaltbommel

Aan de zuidzijde van de kern Zaltbommel ligt de nieuwbouwwijk De Waluwe. De wijk ligt tussen de Rijksweg A2, de bestaande woonwijk de Vergt en de N322-Steenweg. Het woongebied De Waluwe is onderverdeeld in drie deelgebieden: Waluwe I, II en III.
Op deze pagina staat meer informatie over het verloop van de realisatie van de nieuwbouwprojecten De Waluwe II en Waluwe III.

De Waluwe I en II

De Waluwe I is ontwikkeld in de periode 1995 – 2006. Momenteel is de afrondende fase van nieuwbouwwijk De Waluwe II gestart. De Waluwe II bestaat uit twee onderdelen, namelijk het centrumgebied (waar winkelcentrum Portage is gevestigd) en het woongebied. Het centrumgebied is reeds ontwikkeld, het woongebied is in een afrondende fase.

De Waluwe III

Ook is de ontwikkeling van nieuwbouwwijk De Waluwe III gestart in de kern Zaltbommel. De Waluwe III bestaat uit twee onderdelen, namelijk: een woongebied en een maatschappelijke zone (scholen en een indoor sportaccommodatie). Dit deelgebied is nog in ontwikkeling.

Planning van project De Waluwe

  • Fase: Start voorbereiding bestemmingsplan Waluwe III

  • Fase: Aanleg bouwweg Waluwe III

  • Fase: Start bouw Kentalis Waluwe III

  • Fase: Start herinrichting terrein Pand 9

  • Fase: Woonrijp maken van de woonhoven Harry Parrenhof, Nol van Hattemhof en Burgemeester Wilminkhof

  • Fase: Woonrijp maken van zuidelijke helft Waluwe III Fiep Westendorplaan en Thijs de Torenwachterstraat

  • Fase: Start bouw op het terrein van het voormalig American Roadhouse door Bazalt Wonen

  • Fase: Oplevering Waluwe-Oost

  • Fase: Start bouw Waluwe III

Vragen?

Heeft u vragen over De Waluwe? Stuur dan een e-mail naar dewaluweontwikkelt@zaltbommel.nl. Ook kunt u zich via dit e-mailadres aanmelden voor de nieuwsbrief. Het actuele woningaanbod vindt u op www.wonenindebommelerwaard.nl.

?>