Versterken groen - Ingrepen Brakel


Om het groen in Brakel te versterken worden er zowel nieuwe bomen als ook nieuwe plantvakken toegevoegd. Voor het parkje op de hoek Burgemeester Posweg/Kruispad is een aparte schets gemaakt om de plannen te verduidelijken. De onderstaande nummers komen overeen met de nummers op de overzichtstekening (PDF, 740.5 kB). De uitsneden Ingrepen locatie Brakel (PDF, 4.8 MB) en de plantlijst (PDF, 2.2 MB) laten zien wat er per locatie gepland staat.

Parkje Burgemeester Posweg

Kaart van parkje in Brakel,  rechts van tekening staan 6 foto's van plantensoorten die toegepast worden, zie plantenlijst

Overzichtstekening Brakel

Overzichtstekening Brakel, beschrijving staat op webpagina zelf
B1. Parkje Burg. Posweg-Kruispad
Voor het parkje aan de Burgemeester Posweg/Kruispad is er een nieuw ontwerp gemaakt. In dit ontwerp is er rekening gehouden met een betere beleving vanaf bankjes, is er meer kleur en diversiteit gecreëerd, zijn er meer toegangen en is het ontwerp minder strak dan eerst. Daarnaast zijn er aan de rand van de Burgemeester Posweg nog 2 nieuwe leilindes ingetekend.

B2. Pomp Burg. Posweg-Gortstraat
Er wordt hier een extra boom aangeplant.

B3. Marktplein – plantvakken
De bestaande vakken rondom het plein worden aangevuld, zodat het er weer verzorgd uitziet.

B4. Dijk Burg. Posweg-Waaldijk
Het kruispunt is verfraaid met lage beplanting die vanaf alle kanten goed zichtbaar is. Bomen zijn niet toegepast, omdat niet in lijn in met de eisen vanuit waterschap.

B5. Groenvakken Plus supermarkt
Er wordt een iets breder plantvak gecreëerd waardoor het minder makkelijker is om er doorheen te lopen. Daarnaast wordt er beplanting gebruikt die tegen een stootje kan en niet meteen kapot gaat als er iemand een keer per ongeluk overheen rijdt.

B6. Groenvakken Molenkamp/Groenling
Dit is de ideale plek om verharding te verwijderen en groen er voor terug te brengen. Op alle hoeken worden plantvakken gecreëerd die zorgen voor een fraai beeld.

B7. Rotonde Burg. Posweg-N322
Rondom het industrieterrein ligt het vol met kabels en leidingen en is het niet mogelijk om bomen te planten. Om te zorgen dat het oog vanaf de rotonde niet meteen naar het industrieterrein wordt getrokken, worden er op het stuk tussen de rotonde en het industrieterrein een drietal bomen geplant.

B8. Groenvak Burg. Posweg-Hovendsedijk
Het bestaande vak wordt aangevuld, zodat het er weer verzorgd uitziet.


Wat wel ter sprake is geweest tijdens de avond, maar niet wordt meegenomen:

  • Bestrating fietswinkel omvormen naar groen. Helaas is dit niet mogelijk omdat het in strijd is de met de verkeersafwikkeling.
  • Bomen op Marktplein. Gezien de omvang van de ingreep is hier een apart proces voor nodig. Er wordt vanaf volgend jaar een project Klimaatadaptatie opgestart, waarbij dit soort versteende plekken kunnen worden ingebracht. Voor nu valt het buiten de scope van het project. Eveneens valt ‘Fietsparkeren’ buiten de scope.
  • Vergroenen nieuwe begraafplaats. Mocht er een concreet plan voor zijn dan kan er contact opgenomen worden met de gemeente. Voor nu valt het buiten de scope.
  • Haag ijsbaan. Dit wordt opgepakt door de gemeente.
  • Bomen Wilhelminalaan. Er is te weinig (ondergrondse) ruimte voor de aanplant van nieuwe bomen.

?>