Versterken groen Bruchem

Om het groen in Bruchem te versterken voegen we zowel nieuwe bomen (PDF, 2.6 MB) als ook nieuwe plantvakken (PDF, 2.7 MB) toe. 

De onderstaande nummers met beschrijving komen overeen met de nummers op de overzichtstekeningen.

 1. De speeltuin en beplantingsvakken tussen de Kosterijstraat en Fazantstraat
  In de speeltuin planten we nieuwe bomen (Prunus ‘Umineko’) aan. Het bosplantsoen/de plantvakken achter de ondergrondse containers en rondom de elektriciteitshuisjes snoeien we waar nodig. We vullen ze aan of vervangen zodat het een net geheel wordt.
   
 2. Peperstraat
  Aanplant nieuwe bomen (Carpinus betulus) zodat de doorgaande structuur weer wordt hersteld. Ook leggen we nog een extra plantvak aan.
   
 3. Hoek Peperstraat/Dorpsstraat
  Aanplant nieuwe bomen (Salix alba ‘Liempde’). Wegens de essentaksterfte gaan we binnenkort de huidige es die er staat kappen. Dit biedt ruimte voor een mooie nieuwe boomstructuur van wilgen.
   
 4. Dorpsstraat
  De bestaande vakken vullen we aan, zodat het er weer verzorgd uitziet.
   
 5. Dorpsstraat
  Het betegelde vak bij het bankje vormen we om naar een groenvak. Het bankje blijft behouden en wordt ingepast. Het plantvak ter hoogte van huisnummer 20 vormen we ook om. De bestaande bielzen en paaltjes verwijderen we. Zo ontstaat er één geheel.
   
 6. Gymzaal
  De vakken bij de gymzaal snoeien we en waar nodig brengen we nieuwe beplanting terug. Ook creëren we een extra beplantingsvak met een boom (Cercidiphyllum japonicum).
   
 7. Annekeshof
  Plantvak planten we grotendeels opnieuw aan, zodat het er weer verzorgd bij ligt.
   
 8. De Kosterijstraat
  De plantvakken voor het Kerkelijk centrum planten we opnieuw in. Ook vormen we het gras tegenover huisnummer 13 om naar beplanting.

Wat wel ter sprake is geweest tijdens de avond, maar we niet meenemen:

 • Nieuwe bomen langs de Krangstraat ter hoogte van kruising Groenestraat/Krangstraat. Eventuele nieuwe bomen belemmeren het zicht op het typerende open komgebied. 
 • Ander maaibeheer bij de Kwartelkoning. Is nog niet mogelijk binnen het huidige bestek, maar is zeker onder de aandacht voor de toekomst.

Voor de speeltuin en beplantingsvakken aan de Kosterijstraat en het gebied rondom de gymzaal maakten we aparte schetsen om de plannen te verduidelijken:

Kaart van speeltuin en beplantingsvakken aan Kosterijstraat. Bij de plantvakken is aangegeven waar o.a. witte en gele ganzerik, sneeuwbal, witte spirea en chnese kers komt. Vak met rode vlierbes wordt bijgevuld

Kaart beplantingsvakken bij gymzaal, waar het vak met hertshooi wordt aangevuld en nieuw 'koekjesboom' komt