Versterken groen Delwijnen

Om het groen in Delwijnen te versterken voegen we zowel nieuwe bomen (PDF, 2.2 MB) als ook nieuwe plantvakken (PDF, 2.3 MB) toe.

De onderstaande nummers met beschrijving komen overeen met de nummers op de overzichtstekeningen.

 1.  Entreegebied van De Del
  Het stenige pleintje voor De Del vormen we (deels) om naar groen en het vormt het nieuwe entreegebied voor het clubhuis. Langs de rand komt een rand met kleurrijke beplanting. Het overige deel vormen we om naar gras. Dit biedt nog steeds de mogelijkheid om in de toekomst een springkussen of iets dergelijks te plaatsen. Het gras biedt naast het verharde deel ook nog steeds plek voor het parkeren van fietsen. Ook planten we een nieuwe boom (Prunus avium) aan. Verder vullen we de bestaande plantvakken langs de weg verder aan. Ook op het terrein zelf planten we een nieuwe strook beplanting aan. Met name de struikklimop is een erg goede bijenplant. Naast het terras blijft een strook gras aanwezig zodat er altijd een tent kan worden opgebouwd.
   
 2. De Eng
  Aanplant nieuwe bomen (Crataegus x lavalleei). Langs het recent aangelegde wandelpad komen twee nieuwe bomen te staan.
   
 3. Zitgelegenheid vluchtheuvel
  Om de rustplek meer uitstraling te geven komt er onder het bord en aan de achterkant van de bank beplanting te staan (Potentilla fruticosa 'Elfenbein').
   
 4. Markering dorpsentrees
  Bij alle entrees van Delwijnen planten we onder de komborden beplanting (Rosa nitida). Zo ontstaat er een herkenbaar geheel en zijn de entrees beter zichtbaar. 
   
 5. Hoek Delwijnsestraat/Delwijnsekade
  De verhoogde verkeersremmer vormen we om naar beplantingsvak.
   
 6. Gebied rondom de Koningsboom
  Omdat deze locatie buiten de bebouwde kom ligt is er gekozen voor een subtiel ontwerp, waarbij er genoeg overzicht blijft bij de zitplek. Het huisje van het Waterschap kleden we aan met opgaande beplanting.
   
 7. Delwijnsekade
  Aanplant nieuwe bomen (Alnus glutinosa 'Laciniata').
   
 8. Vluchtheuvelstraat
  Aanplant nieuwe bomen (Alnus glutinosa 'Laciniata').

Wat wel ter sprake is geweest tijdens de avond, maar we niet meenemen:

 • Parkeervakken langs ’t Gemeent. Valt buiten de scope van dit project. Maar kan altijd als initiatief worden ingediend bij de dorpscoördinator.
 • Aanplant op de vluchtheuvel. Is vanuit oudsher niet gebruikelijk om beplanting op een vluchtheuvel te plaatsen. Vullen we daarom ook niet aan.
 • Aanplant bomen langs Delwijnsekade. De berm is hiervoor te smal en er liggen tevens kabels en leidingen die de aanplant belemmeren.
 • Grasveld met doelen naast Delwijnsestraat 17B. Deze grond is verpacht en aanplant is niet wenselijk.
 • Bij Klompenpad (Eendenkade) een zitgelegenheid creëren. Valt buiten de scope van dit project. Maar kan altijd als initiatief worden ingediend bij de dorpscoördinator.

Voor het entreegebied van De Del en het gebied rondom de Koningsboom (hoek Eendenkade/Delwijnsestraat) maakten we aparte schetsen om de plannen te verduidelijken:

Kaart van het entreegebied van De Del. In plantvakken staat aangegeven waar Zoete kers, Duizendknoop, Gele zonnehoed, Struikklimop, Schijnels en de Kruisbes komt.

Een kaart met plantsoen bij de Eendenkade in Delwijnen. In plantvakken komt de Veldesdoorn, Maagdenpalm en de Wilde roos.