Versterken groen Gameren

Om het groen in Gameren te versterken voegen we zowel nieuwe bomen (PDF, 2.8 MB) als ook nieuwe plantvakken (PDF, 2.9 MB) toe.

De onderstaande nummers met beschrijving komen overeen met de nummers op de overzichtstekeningen.

 1. Entreeplein JOOP
  Onder de boom komt nieuwe beplanting. Ook komt er nieuwe beplanting langs het hekwerk van de brandweer. We leggen voorlopig geen extra verharding aan onder de boom ten behoeve van de draaicirkel. 
   
 2. Speeltuin Bulkenlaan
  Aanplant van extra bomen (Betula pendula ‘Tristis’, Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet' en Prunus avium).
   
 3. Hofje Schoolstraat
  Aanvullen van de huidige vakken. Ook creëren we twee extra vakken. Op die manier ontstaat er een doorgaande structuur.
   
 4. Parkeerplaats Delkant
  Uitbreiding van de huidige aanplant rondom de parkeervakken. Hierdoor ontstaat er weer een mooi geheel. De aanwezige paaltjes verwijderen we.
   
 5. Plantvak kruising Ridderstraat-Delkant
  In het verhoogde deel onder de boom planten we onderbeplanting aan.
   
 6. Langesloot
  Aanplant nieuwe bomen (Alnus glutinosa 'Laciniata')
   
 7. Rietkamp
  Nieuwe beplanting in plantvak.
   
 8. Speeltuin Gratenbogerd
  Aanplant nieuwe bomen (Amelanchier lamarckii, Cercidiphyllum japonicum en Castanea sativa). Ook vervanging van een  beplanting van een plantvak.
   
 9. Pouwekamp
  De verouderde beplanting verwijderen we en we planten nieuwe beplanting aan zodat het weer netjes oogt. De aanwezige boomstronken verwijderen we.
   
 10. Parkeerplaats gymzaal
  Nieuwe aanplant en uitbreiding van de plantvakken onder de bomen. Het trottoir op de hoek Dijkschrijversland/ Fijkensakker vormen we ook om naar groenvak. Naast de parkeerplaatsen blijft er uiteraard een uitstapstrook aanwezig.
   
 11. Hoek Ridderstraat
  In het midden van de huidige haag verwijderen we de rozen en de huidige beplanting wordt doorgezet.

Voor de parkeerplaats aan de Delkant en de parkeerplaats bij de gymzaal maakten we aparte schetsen om de plannen te verduidelijken:

Kaart met plantvakken bij parkeerplaats Delkant bij de kerk. ZAanplant in vakken van witte en roze spierstruik en buxuskamperfoelie

Kaart met plantvakken tegenover de entree van de gymzaal aan de Fijkensakker. In plantvakken komt blauwbaard en Witte spierstruik