Versterken groen - Ingrepen Nieuwaal

Om het groen in Nieuwaal te versterken worden er zowel nieuwe bomen als ook nieuwe plantvakken toegevoegd. Voor het groen bij de speeltuin en trapveld is een aparte schets gemaakt om de plannen te verduidelijken. De onderstaande nummers komen overeen met de nummers op de Overzichtstekening (PDF, 707.3 kB). De uitsneden Ingrepen locatie Nieuwaal (PDF, 2.2 MB) en de plantlijst (PDF, 2.2 MB) laten zien wat er per locatie gepland staat.

Rondom speeltuin en voetbalveld

Kaart van speeltuin en veldje in Nieuwaal, rechts van tekening staan 6 foto's van plantensoorten die toegepast worden, zie plantenlijst

Overzichtstekening Nieuwaal 

Overzichtstekening Nieuwaal, beschrijving staat op webpagina zelf

N1. Berm Kerkstraat

Op de kruising Kerkstraat/Jacob Ekelmansstraat wordt er door middel van nieuwe aanplant voor gezorgd dat het er weer netjes en aantrekkelijk uit ziet.

N2. Vak Nichtenhofstraat
Het bestaande vak wordt aangevuld, zodat het er weer verzorgd uitziet.

N3. Speelplaats
Ten behoeve van schaduw en biodiversiteit worden er zowel bomen bij de speeltuin als bij het trapveld aangeplant. Daarnaast wordt er nog een haagje geplant bij het begin van de watergang langs het pad. De groenstrook langs het pad leent zich –in verband onderhoud aan de watergang- niet voor een extra bomenrij.

N4. Hoek Bezemerland
Bij Bezemerland 7 en 10 wordt een plantvak aangevuld en wordt er verharding verwijderd om een nieuw plantvak inclusief boom te realiseren.

Wat wel ter sprake is geweest tijdens de avond, maar niet wordt meegenomen:

  • Berm Kerkstraat. In verband met het kunnen uitvoeren van reguliere onderhoud aan de watergangen is het niet mogelijk om de bermen aan te planten.
  • Bomen Kesteloostraat. Bomen die op tekening stonden van de projectontwikkelaar worden dit najaar nog aangeplant conform afspraken.
  • Hoek bij school. De grond is niet in eigendom van de gemeente.
  • Nichtenhofstraat (tegenover nummer 31). De grond is opnieuw verhuurd, waardoor er geen mogelijkheden zijn om in de openbare ruimte te vergroenen.
  • Herinrichting Nichtenhofstraat. Er spelen hier meer zaken dan alleen het vergroenen, onder andere de parkeerdruk. De locatie valt hierdoor buiten de scope. Daarnaast is deze ingreep te omvangrijk voor het beschikbare budget.
  • Parkeerplaats kerk. Wordt meegenomen in de reconstructie van de Jacob Ekelmansstraat.
  • Bomen langs Jacob Ekelmansstraat. Dit blijft een complex vraagstuk gezien de ondergrondse infrastructuur. Vanuit de gemeente wordt nu gekeken wat de mogelijke opties zijn. Hiervoor gaan we allereerst om tafel met de kabel- en leidingbedrijven. De dorpsraad wordt op de hoogte gesteld zodra er meer bekend is.
  • Aanplant groen Pauwenhofstraat. Met het oog op veiligheid en beheer is het niet wenselijk om nog zaken toe te voegen.
?>