Versterken groen - Ingrepen Poederoijen

Om het groen in Poederoijen te versterken worden er zowel nieuwe bomen als ook nieuwe plantvakken toegevoegd. Voor het gebied rondom dorpshuis is een aparte schets gemaakt om de plannen te verduidelijken. De onderstaande nummers komen overeen met de nummers op de overzichtstekening (PDF, 754.8 kB). De uitsneden Ingrepen locatie Poederoijen (PDF, 5.0 MB) en de plantlijst (PDF, 2.2 MB) laten zien wat er per locatie gepland staat.

Poederoijen bij Dorpshuis

Kaart van dorpshuis en omgeving in Poederoijen, rechts van tekening staan 7 foto's van plantensoorten die toegepast worden, zie plantenlijst

Poederoijen overzichtstekening

​​Overzichtstekening Poederoijen, beschrijving staat op webpagina zelf

P1. Dorpsentree en jongerenplek
Er wordt een extra wintergroene rand aangeplant achter de bestaande rozen. De bredere groenrand zorgt ervoor dat er minder makkelijk door heen gelopen wordt. Ook worden de bestaande rozen aangevuld.

P2. Hoek A. van Zeestraat-Willem van Oranjestraat
Het bestaande vak wordt aangevuld, zodat het er weer verzorgd uitziet.

P3. Onderbeplanting Dorpsweg
De bestaande vakken worden hersteld. Ook zal er hier bodemverbetering worden toegepast. Het wordt anders lastig voor de beplanting om te groeien gezien de grote bomen die er naast staan.

P4. Naast Dorpsweg 3
Het bestaande vak wordt aangevuld, zodat het er weer verzorgd uitziet.

P5. Plein voor dorpshuis
Voor dit project zit de winst vooral in de randen van het plein. Gezien de huidige inrichting van naburige percelen is er gekozen voor vlinderstruiken die zorgen voor een randbeplanting. Verder wordt er nog een aantal bomen bij de kleine parkeerplaats aangeplant en wat plantvakken aangevuld. De rest van de inrichting van het plein wordt meegenomen in het project Klimaatadaptatie. Het dorpsplein in Poederoijen staat voor 2024 gepland.

P6. Zone bij Pluktuin
‘De Pluktuin’ wordt opgepakt door de dorpsraad. Het is helaas niet mogelijk om bomen te planten op de verhoging tussen de pluktuin en wadi’s. Dit in verband met afspraken tussen de projectontwikkelaar en het waterschap. Wel komt er een boom langs het wandelpad te staan richting de dijk.

P7. Hoek Hugo de Grootstraat-Maria v. Reigersberchstraat
Het bestaande vak wordt aangevuld, zodat het er weer verzorgd uitziet.

P8. Laanstructuur en plantvakken Burgemeester Posweg
Er is een aantal vakken toe aan vervanging. Daarnaast missen er een aantal bomen. Er worden in dit project nieuwe bomen aangeplant. Dit zal een andere soort zijn dan dat er nu al staat om te zorgen voor variëteit. Daarnaast wordt de beplanting in de vakken vervangen.

P9. Bosplantsoen speeltuin
Tijdens de rondgang zelf is deze plek niet ter sprake gekomen, maar wordt wel meegenomen in het project. Bij de entree van de speeltuin aan Juliana van Stolberglaan wordt de beplanting aangevuld met hazelaar- en vlierbesstruiken.


Wat wel ter sprake is geweest tijdens de avond, maar niet wordt meegenomen:

  • Groene aanplant rondom elektra gebouw aan Burgemeester Posweg. Deze locatie is niet in eigendom van de gemeente. Er zal dus vanuit de dorpsraad rechtstreeks contact opgenomen moeten worden met de eigenaar.
  • Juliana van Stolberglaan. Er spelen hier meer zaken dan alleen het vergroenen, onder andere de parkeerproblematiek. Deze locatie valt daardoor buiten de scope. Echter is het wel een interessante locatie vanuit Klimaatadaptatie en deze is dan ook intern kenbaar gemaakt bij de betreffende collega.
  • Dorpsplein plantvak middendeel. Zie P5. Plein voor dorpshuis.
  • Pluktuin. Dorpsraad geeft hier verdere invulling aan.
  • Plein Reigersberchstraat. Ook dit plein valt qua omvang buiten het Versterken Groen project. Echter is het wel een interessante locatie vanuit Klimaatadaptatie en deze is dan ook intern kenbaar gemaakt bij de betreffende collega.

?>