Versterken groen - Ingrepen Poederoijen

Om het groen in Poederoijen te versterken worden er zowel nieuwe bomen als ook nieuwe plantvakken toegevoegd. Voor het gebied rondom dorpshuis is een aparte schets gemaakt om de plannen te verduidelijken. De onderstaande nummers corresponderen met de nummers op de overzichtstekening (PDF, 837.5 kB). De uitsneden Poederoijen ingrepen per locatie (PDF, 5.9 MB) en de plantlijst (PDF, 5.9 MB) laten zien wat er per locatie gepland staat.

Poederoijen bij Dorpshuis

Poederoijen bij Dorpshuis

Poederoijen overzichtstekening

Overzichtstekening versterken groen in Poederoijn

P1. Dorpsentree en jongerenplek
Er wordt een extra wintergroene rand aangeplant achter de bestaande rozen. De bredere groenrand zorgt  ervoor dat er minder makkelijk door heen gelopen wordt. Tevens worden de bestaande rozen aangevuld.

P2. Hoek A. van Zeestraat-Willem van Oranjestraat
Het bestaande vak wordt aangevuld, zodat het er weer verzorgd uitziet.

P3. Onderbeplanting Dorpsweg
De bestaande vakken worden hersteld. Ook zal er hier bodemverbetering worden toegepast, omdat het anders lastig wordt voor de beplanting om te groeien gezien de grote bomen die er naast staan.

P4. Naast Dorpsweg 3
Het bestaande vak wordt aangevuld, zodat het er weer verzorgd uitziet.

P5. Plein voor dorpshuis
Voor dit project zit de winst vooral in de randen van het plein. Gezien de huidige inrichting van naburige percelen is er gekozen voor vlinderstruiken die een zorgen voor een randbeplanting. Verder worden er nog een aantal bomen bij de kleine parkeerplaats aangeplant en wat plantvakken aangevuld. De rest van de inrichting van het plein wordt meegenomen in het project Klimaatadaptie. Het dorpsplein in Poederoijen staat voor 2024 gepland.

P6. Zone bij Pluktuin
Omdat ‘de Pluktuin’ wordt opgepakt door de dorpsraad, worden er vanuit dit project alleen een aantal bomen aangeplant op de verhoging tussen de pluktuin en wadi’s. Daarnaast komt er nog één boom langs het wandelpad te staan richting de dijk.

P7. Hoek Hugo de Grootstraat-Maria v. Reigersberchstraat
Het bestaande vak wordt aangevuld, zodat het er weer verzorgd uitziet.

P8. Laanstructuur en plantvakken Burgemeester Posweg
Er zijn een aantal vakken toe aan vervanging. Daarnaast missen er een aantal bomen. Er worden in dit project nieuwe bomen aangeplant. Dit zal een andere soort zijn dan dat er nu al staat om te zorgen voor variëteit. Daarnaast wordt de beplanting in de vakken vervangen.

P9. Bosplantsoen speeltuin
Tijdens de rondgang zelf is deze plek niet ter sprake gekomen, maar wordt wel meegenomen in het project. Bij de entree van de speeltuin aan Juliana v. Stolberglaan wordt de beplanting aangevuld met hazelaar- en vlierbesstruiken.


Wat wel ter sprake is geweest tijdens de avond, maar niet wordt meegenomen:

  • Groene aanplant rondom elektra gebouw aan Burgemeester Posweg. Deze locatie is niet in eigendom van de gemeente. Er zal dus vanuit de dorpsraad rechtstreeks contact opgenomen moeten worden met de eigenaar.
  • Juliana v. Stolberglaan. Er spelen hier meer zaken dan alleen het vergroenen, onder andere de parkeerproblematiek. Deze locatie valt daardoor buiten de scope. Echter is het wel een interessante locatie vanuit Klimaatadaptie en deze is dan ook intern kenbaar gemaakt bij de desbetreffende collega.
  • Dorpsplein plantvak middendeel. Zie P5. Plein voor dorpshuis.
  • Pluktuin. Dorpsraad geeft hier verdere invulling aan.
  • Plein Reigersberchstraat. Ook dit plein valt qua omvang buiten het Versterken Groen project. Echter is het wel een interessante locatie vanuit Klimaatadaptie en deze is dan ook intern kenbaar gemaakt bij de desbetreffende collega.

?>