Versterken groen Zuilichem

Om het groen in Zuilichem te versterken planten we nieuwe bomen en komen er nieuwe plantvakken. De onderstaande nummers komen overeen met de nummers op de overzichtstekeningen nieuwe bomen (PDF, 5.0 MB) en nieuwe plantvakken (PDF, 5.0 MB).

 1. Molenstraat
  Het gebied achter de nieuwbouw krijgt een nieuwe inrichting. Ook de hoek met Maas-Waalweg planten we opnieuw in. In totaal komen er 4 extra bomen.
   
 2. Nieuwstraat
  De ‘gaten’ in de structuur vullen we op met nieuwe leilindes. Tevens komt er nieuwe onderbeplanting in de plantvakken.
   
 3. Uilkerweg
  We planten een tweetal nieuwe bomen. De wens tijdens de avond was om bomen in de bocht (voor de kerk) te planten. Helaas is dit niet mogelijk in verband met een hogedruk-gasleiding die daar in de berm ligt. De aanplant van twee bomen is hier het maximaal haalbare.
   
 4. Harenhof
  Binnen het project van de Harenhof worden er in ieder geval zo’n 25 nieuwe bomen langs de wadi (groenstrook met wateropslag) aan de Harenstraat aangeplant. Daarnaast komen er ook ongeveer 10 extra bomen in de wijk zelf (in de groenstrook in het verlengde van de speeltuin).
   
 5. Maas-Waalweg
  Mogelijke aanplant van een bomenrij met zo’n 20 bomen richting de rotonde (N322). Afhankelijk van de precieze locatie van de kabels en leidingen in de grond en of er dan genoeg ruimte is voor nieuwe aanplant.

Voor het gebied aan de Molenstraat (PNG, 9.4 MB) en de kruising met de Maas-Waalweg (PNG, 5.7 MB) zijn er aparte schetsen gemaakt om de plannen te verduidelijken.

Wel besproken, maar niet meegenomen:

 • Bij de Boogerd/Aart van Osstraat was de wens om met name op de hoeken het te veel aan tegels om te vormen naar groen. Echter blijft er dan te weinig plek over om de containers aan te bieden.
 • Er was de wens om iets anders te doen bij de zitgelegenheden aan Burgemeester Hobolaan omdat ze weinig gebruikt worden. Ondanks dat ze misschien niet veel gebruikt worden, hebben andere ingrepen voorrang.