Privacyrechten en -verzoeken

Iedereen in Nederland heeft recht op privacy. Dat geldt ook voor u als inwoner van de gemeente. U heeft bijvoorbeeld het recht op inzage in de gegevens die wij van u hebben. Vervolgens heeft u het recht een verzoek in te dienen om onjuiste gegevens te corrigeren of de verwerking van gegevens te beperken.

Recht op inzage

U kunt opvragen welke gegevens over u of uw minderjarige kind bij ons bekend zijn. U ontvangt dan een besluit met een overzicht:

  • van de categorieën van persoonsgegevens;
  • van de ontvangers of categorieën van ontvangers van uw gegevens;
  • van de doeleinden waarvoor uw gegevens worden gebruikt;
  • van de herkomst van uw gegevens;
  • met indien mogelijk, de periode waarin uw persoonsgegevens worden opgeslagen;
  • welke gegevens van u door ons geautomatiseerd gedeeld en verwerkt worden;
  • met wie wij uw persoonsgegevens delen;
  • als een andere organisatie uw gegevens verzamelt, dan ontvangt u alle beschikbare informatie die de gemeente over deze bron heeft.

U ontvangt dit overzicht meestal binnen één maand. Lukt het ons niet het besluit met overzicht van uw gegevens binnen één maand op te sturen? Dan ontvangt u daarover tijdig bericht van ons.

Uitzondering

In uitzonderlijke gevallen mag u geen volledige kopie van uw gegevens inzien. Dat kan bijvoorbeeld als uw aanvraag ook persoonsgegevens van anderen betreft. In dat geval kan de gemeente delen verwijderen of onleesbaar maken. Is dat het geval? Dan informeren wij u daar over.

Uw gegevens inzien?

U kunt uw gegevens opvragen door het aanvraagformulier inzage persoonsgegevens (PDF, 42.8 kB) in te vullen. Lever het formulier in op het gemeentekantoor. Neem uw paspoort of identitieteitsbewijs mee.

Kloppen uw gegevens niet?

Als u uw gegevens ontvangt, kunt u controleren of deze kloppen en of ze op een juiste manier zijn gebruikt. Kloppen uw gegevens niet, dan kunt u uw gegevens laten aanpassen. Zijn uw gegevens onvolledig of bent u van mening dat uw gegevens niet van belang zijn voor het doel waarmee ze zijn verzameld? Of vindt u dat de gemeente uw gegevens in strijd met de wet gebruikt? U kunt uw gegevens laten aanpassen, aanvullen, verwijderen of vragen om vergeten te worden door het formulier aanpassen persoonsgegevens (PDF, 66.7 kB) in te vullen. Lever het formulier in op het gemeentekantoor. Neem uw paspoort of identitieteitsbewijs mee.

Heeft u bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens?

U kunt bij de gemeente bezwaar maken als u in een specifieke situatie bezwaar heeft tegen de verwerking van uw gegevens. U kunt ons ook vragen om de verwerkingen van uw gegevens te beperken. Let u er wel op dat de gemeente in veel gevallen een wettelijke plicht heeft om gegevens van u te verwerken, bijvoorbeeld op grond van de Wet basisregistratie personen. Wij kunnen daarom niet altijd aan uw verzoek tegemoet komen. Wij laten u weten in hoeverre wij aan uw verzoek kunnen voldoen. U kunt uw bezwaar of verzoek de verwerking van uw gegevens te beperken indienen door het formulier aanpassen persoonsgegevens (PDF, 66.7 kB) in te vullen. Lever het formulier in op het gemeentekantoor. Neem uw paspoort of identitieteitsbewijs mee.

Uw gegevens digitaal ontvangen?

Wilt u uw gegevens digitaal ontvangen op zodanige wijze dat andere instanties uw gegevens digitaal kunnen verwerken?  Dien dan een verzoek in. Vul het formulier aanpassen persoonsgegevens (PDF, 66.7 kB) in. Vervolgens levert u het formulier in op het gemeentekantoor. Vergeet niet uw paspoort of identiteitsbewijs mee te nemen.