Kandidaatstelling bestaande en nieuwe politieke partijen

Politieke partijen die mee willen doen aan de gemeenteraadsverkiezing, moeten op de dag van de kandidaatstelling hun kandidatenlijst inleveren. De dag van kandidaatstelling is maandag 31 januari 2022.

Voorinlevering documenten: 24 t/m 27 januari 2022

Voor de kandidaatstelling organiseert de gemeente een voorinlevering. Hierbij kan de gemeente alvast controleren of u alle verplichte documenten goed en compleet heeft ingevuld. De voorinlevering is van maandag 24 januari tot en met donderdag 27 januari 2022. U moet hiervoor een afspraak maken. Stuur een e-mail naar verkiezingen@zaltbommel.nl of bel 14 0418.

Let op!Ook als de documenten bij de voorinlevering zijn gecontroleerd, moet u op 31 januari 2022 alle verplichte documenten officieel inleveren.

Verplichte documenten verzamelen via Verkiezingssoftware

Bij het verzamelen van alle verplichte documenten kunt u het programma Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV) gebruiken. De Kiesraad stelt deze verkiezingssoftware beschikbaar. De verplicht in te leveren formulieren (modellen) zijn wettelijk voorgeschreven. Hieronder ziet u welke formulieren u moet gebruiken:

 • Kopie legitimatiebewijs kandidaten en inleveraar(s)
  Kopie van een geldig legitimatiebewijs van iedere kandidaat en van de persoon die de kandidatenlijst inlevert. Als uw Burgerservicenummer (BSN) op de achterkant van het paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs staat, dan moet u de achterkant ook kopiëren.
 • Machtiging tot plaatsen van lijstnaam boven lijst
  Bij de kandidatenlijst moet u een verklaring van de (plaatsvervangend) gemachtigde van de partij toevoegen. Op het formulier model H3-1 staat dat de inleveraar toestemming heeft om een geregistreerde lijstnaam van de partij boven de kandidatenlijst te plaatsen.

Extra voor alleen nieuwe partijen: 

Doet uw partij voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezing? Of had de partij bij de vorige verkiezing geen zetel gekregen? Dan moet u ook deze documenten inleveren:

 • 20 ondersteuningsverklaringen
  Op het formulier model H4 moet u minimaal 20 ondersteuningsverklaringen voor de kandidaatstelling inleveren.
 • Bewijs van betaling waarborgsom
  U moet een waarborgsom van € 225 voor de kandidaatstelling betalen. Dit bedrag moet uiterlijk op 17 januari 2022 betaald zijn. Dit bedrag maakt u over naar IBAN-nummer NL27 BNGH 0285 0689 97 ter attentie van 'Gemeente Zaltbommel’, onder vermelding van ‘Waarborgsom kandidaatstelling en naam van de politieke partij’.

Na betaling ontvangt u een bewijs van betaling (Model H12). De waarborgsom krijgt u terug als uw partij minimaal 75% van de kiesdeler haalt. Ook als u geen geldige kandidatenlijst heeft ingeleverd krijgt u de waarborgsom terug.

Dag van de kandidaatstelling: maandag 31 januari 2022

Tussen 9.00 uur en 17.00 uur leveren de politieke partijen alle verplichte documenten in op het gemeentekantoor, aan de Hogeweg 11 in Zaltbommel. U moet hiervoor een afspraak maken. Stuur hiervoor een e-mail naar verkiezingen@zaltbommel.nl of bel 14 0418.

Heeft u vragen over de kandidaatstelling?

Stuur een e-mail naar verkiezingen@zaltbommel.nl of bel 14 0418.

?>