Subsidiebeleid

Hier vindt u alle informatie over het subsidiebeleid van de gemeente Zaltbommel. Ook leest u hier hoe u subsidie kunt aanvragen.

Het subsidiebeleid van de gemeente Zaltbommel bestaat uit de Kadernota Subsidiebeleid 2018-2021, de Algemene subsidieverordening Zaltbommel en de beleidsregels.

Kadernota Subsidiebeleid 2018-2021

In de Kadernota Subsidiebeleid 2018-2021 (PDF, 305.1 kB) staan de uitgangspunten en algemene toetsingscriteria voor subsidies.

Algemene subsidieverordening

In de Algemene subsidieverordening Zaltbommel 2018 (PDF, 207.2 kB) met toelichting beschrijft de gemeente het subsidieproces, de termijnen die gelden voor een subsidieaanvraag en de algemene voorwaarden en verplichtingen voor de gemeente en de aanvrager.

Beleidsregels

In de beleidsregels staan de inhoudelijke doelstellingen waarvoor de gemeente Zaltbommel subsidie verstrekt en waaraan u als organisatie moet voldoen om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie. Er zijn 7 verschillende beleidsregels:

Subsidieplafonds

Voor elk van de beleidsregels is per jaar een bedrag beschikbaar voor de subsidies. Dat bedrag heet een subsidieplafond. Wordt er in totaal meer subsidie aangevraagd dan er geld beschikbaar is? Dan verdelen wij de subsidie volgens een verdeelsleutel. De subsidieplafonds worden jaarlijks in november vastgesteld met de gemeentebegroting.

Subsidieaanvraag indienen

U kunt digitaal of per post een subsidieaanvraag indienen. Voor het digitaal loket heeft u een inlogcode nodig. Deze kunt u aanvragen bij het subsidieloket (zie contactgegevens hieronder). Een aanvraag per post kunt u richten aan: Gemeente Zaltbommel / subsidieloket, Postbus 10.002, 5300 DA Zaltbommel.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Dan kunt u deze stellen aan het subsidieloket, via e-mail: subsidies@zaltbommel.nl of telefoon: 14 0418.