Subsidies

De gemeente heeft een aantal verschillende subsidies voor inwoners, organisaties en ondernemers. Voor iedere subsidie gelden andere regels en voorwaarden. U vindt deze hieronder in de beleidsregels.

Regels en voorwaarden

De voorwaarden voor het aanvragen of krijgen van een subsidie zijn niet voor elk onderwerp hetzelfde. U leest hierover meer in de  beleidsregels.

Er zijn 7 verschillende beleidsregels:

Budget

Voor elk van de subsidies is per jaar een maximaal budget beschikbaar. Dat bedrag heet een subsidieplafond. Wordt er in totaal meer subsidie aangevraagd dan er geld beschikbaar is? Dan verdelen wij de subsidie volgens een verdeelsleutel.

Aanvraag indienen

U kunt digitaal of per post een subsidieaanvraag indienen. Dit kan vóór 1 juni voorafgaand aan het jaar waarin de activiteiten plaatsvinden. Voor het digitaal loket heeft u een inlogcode nodig. Deze code vraagt u aan bij het subsidieloket, via e-mail of telefoon (zie contactgegevens hieronder). Een aanvraag per post stuurt u aan: Gemeente Zaltbommel / subsidieloket, Postbus 10.002, 5300 DA Zaltbommel.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Dan kunt u deze stellen aan het subsidieloket, via e-mail: subsidies@zaltbommel.nl of telefoon: 14 0418.

Kadernota Subsidiebeleid 2018-2021

In de Kadernota Subsidiebeleid 2018-2021 (PDF, 305.1 kB) staan de uitgangspunten en algemene toetsingscriteria voor subsidies.

Algemene subsidieverordening

In de Algemene subsidieverordening Zaltbommel 2018 (PDF, 207.2 kB) met toelichting staat het subsidieproces, de termijnen die gelden voor een subsidieaanvraag en de algemene voorwaarden en verplichtingen voor de gemeente en de aanvrager.

Subsidieregister

Op initiatief van de raad publiceert de gemeente jaarlijks een overzicht van de verleende subsidies in Zaltbommel (PDF, 216.6 kB) (het zogenaamde subsidieregister). Deze subsidies zijn verstrekt op grond van de Algemene subsidieverordening (Asv). Met dit subsidieregister laten we per beleidsterrein transparant zien waaraan het gemeenschapsgeld wordt besteed.

De bedragen die in dit subsidieregister staan, zijn verleende subsidies. Onder de € 5.000 worden de subsidies volgens de Asv direct vastgesteld. Boven de € 5.000 moeten organisaties na afloop van het subsidiejaar verantwoording afleggen over de gesubsidieerde activiteiten. Dit kan soms leiden tot een lagere vaststelling van het verleende subsidiebedrag. Bijvoorbeeld omdat de subsidie op een andere manier is besteed dan is afgesproken of minder prestaties zijn verricht. Aan dit overzicht kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend.