Lees pagina voor

Stemmen bij tijdelijk verblijf of wonen in het buitenland

Bent u tijdens de verkiezing tijdelijk in het buitenland vanwege werk of vakantie en wilt u wel zelf stemmen?
Dan heeft u de volgende opties:

1. Stemmen via schriftelijke volmacht

U kunt ervoor kiezen om te stemmen via een schriftelijke volmacht. Hiervoor gebruikt u formulier (model L8) (Deze link gaat naar een externe website) 
Iemand anders (de gevolmachtigde) brengt uw stem uit. Dit verzoek (formulier L8) moet uiterlijk 17 november 2023 bij de gemeente Zaltbommel binnen zijn.

Vanaf 11 oktober 2023 is het ook mogelijk om via DigiD een schriftelijke volmacht aan te vragen.

2. Zelf stemmen per brief via gemeente Den Haag

U kunt er ook voor kiezen om zelf te stemmen per brief. U staat ingeschreven in de gemeente Zaltbommel, maar u moet wel beschikken over een buitenlands postadres.

Aanvraag bij gemeente Den Haag

De aanvraag hiervoor doet u bij de gemeente Den Haag. Meer informatie vindt u op de website van gemeente Den Haag (Deze link gaat naar een externe website)
U moet ervoor zorgen dat de volledige aanvraag, ondertekend en met kopie van het geldige Nederlandse identiteitsdocument, uiterlijk 25 oktober 2023 door de gemeente Den Haag ontvangen is.
De gemeente Den Haag beoordeelt de aanvraag en stuurt u een briefstembewijs toe op het tijdelijke buitenlandse postadres. Zij informeren vervolgens de gemeente Zaltbommel per e-mail dat u per brief uw stem uitbrengt.

U ontvangt dan geen stempas meer van de gemeente Zaltbommel, of deze wordt ongeldig gemaakt wanneer de stempas al is verzonden naar het adres waar u in de gemeente Zaltbommel staat ingeschreven. Uiteraard blijft u ingeschreven op het adres van de Nederlandse woongemeente. 

U woont in het buitenland

Woont u niet in Nederland? En wilt u vanuit het buitenland stemmen? Als u zich registreert, krijgt u de documenten waarmee u kunt stemmen bij elke verkiezing automatisch per post. Meer informatie over de registratie en het aanvragen van een briefstembewijs vindt u op de website van gemeente Den Haag (Deze link gaat naar een externe website).