Lees pagina voor

Iemand machtigen om voor u te stemmen (volmacht aanvragen)

Kunt u op 6 juni 2024 niet zelf stemmen?
Dan kunt u iemand anders toestemming geven om voor u te stemmen. Dit heet iemand machtigen.

Hoe werkt een volmacht?

Met een volmacht geeft u toestemming aan een persoon om voor u te gaan stemmen.
Die persoon noemen we: gemachtigde.
Om de gemachtigde voor u te laten stemmen, gelden wel een paar regels:

Iemand machtigen

U kunt op 2 manieren iemand machtigen:

1. Via de achterkant van uw stempas (onderhandse volmacht)

2. Via schriftelijke volmacht

Bent u langere tijd niet in Nederland? Of wilt u iemand machtigen die niet in Zaltbommel woont? Dan kunt u gebruikmaken van een schriftelijke volmacht. Een schriftelijke volmacht kan niet ingetrokken worden.
Staat u op 23 april 2024 (dag van de kandidaatstelling) ingeschreven in de gemeente Zaltbommel? Dan vraagt u een schriftelijke volmacht bij ons aan.

Online volmacht aanvragen

Dit kan tot uiterlijk maandag 3 juni 2024.

Online volmacht aanvragen (Deze link gaat naar een externe website)

Schriftelijk volmacht aanvragen

U vult daarvoor het formulier L8 (Verzoek om bij volmacht te stemmen) in.
U kunt het formulier ook ophalen bij de receptie in ons gemeentekantoor.

Formulier op tijd versturen

Verstuurt u het formulier per post of mail? Dan moet het uiterlijk maandag 3 juni 2024 bij ons binnen zijn. Vergeet niet van beide een kopie ID bewijs bij de aanvraag te voegen.

Na uw aanvraag

Wordt uw aanvraag goedgekeurd? Dan krijgt de persoon die voor u gaat stemmen het volmachtbewijs toegestuurd. Daarmee kan deze persoon voor u gaan stemmen.

Let op! Wanneer wij uw aanvraag pas op 3 juni binnen krijgen, kunnen wij niet garanderen dat de schriftelijke volmacht op tijd via de post door u wordt ontvangen. Wilt u dit zeker weten, dan adviseren wij u de schriftelijke volmacht bij ons op te halen. Geef dit duidelijk aan bij de aanvraag.

Bij een schriftelijke volmacht hoeft de gemachtigde geen identiteitsbewijs van u te laten zien in het stembureau.

Kunt u geen handtekening zetten?

Wilt u iemand machtigen, maar kunt u geen handtekening zetten? En staat op uw identiteitsdocument 'niet in staat tot tekenen'? Dan hoeft u de schriftelijke volmacht of de machtiging via uw stempas niet te ondertekenen. De gemeente of het stembureau controleert of de opmerking 'niet in staat tot tekenen' op uw identiteitsdocument staat. Als dat zo is, kan iemand anders voor u stemmen.

Vragen?

Stuur een mail naar verkiezingen@zaltbommel.nl of bel naar 14 0418.

Postadres: Gemeente Zaltbommel, team verkiezingen, Postbus 10002, 5300 DA Zaltbommel
Bezoekadres: Gemeentekantoor, Hogeweg 11, 5301 LB Zaltbommel