Lees pagina voor

Zitting Gemeentelijk Stembureau voor vaststelling uitkomst

Voor de Europees Parlementsverkiezing is een Gemeentelijk Stembureau (GSB) vastgesteld. De zittingen van het Gemeentelijk Stembureau zijn openbaar.

Openbare zittingen

Het GSB controleert de uitslag van de stembureaus tijdens een 1e openbare zitting. Tijdens de 2e openbare zitting stelt het GSB het definitieve gemeentetotaal vast.

Hoe gaat het in zijn werk?

Het GSB controleert tijdens deze openbare zitting de processen-verbaal. Deze processen-verbaal zijn opgemaakt na het tellen van de stemmen van de verkiezingen op 6 juni. Na de controle wordt de zitting van het GSB opgeschort.
Op maandag 10 juni wordt de openbare zitting van het GSB hervat om 09.00 uur. Dan wordt de definitieve uitslag vastgesteld en bekend gemaakt. De zitting van het GSB vindt dus verspreid over twee dagen plaats. Dat komt omdat de verkiezingen voor het Europees parlement in andere landen nog doorgaat tot en met zondag 9 juni.

Beide openbare zittingen worden gehouden in ons gemeentekantoor, Hogeweg 11, 5301 LB Zaltbommel.

Publicatie processen-verbaal

De verkiezingsuitslag van de gemeente Zaltbommel wordt zo spoedig mogelijk na de afronding van de hervatte zitting op onze pagina Uitslagen verkiezingen Europees Parlement 2024 gepubliceerd.