Arbeidsmigranten beleid

We herzien ons huidige beleid voor de huisvesting van arbeiders uit andere landen (arbeidsmigranten). Dit doen we door  belanghebbenden en geïnteresseerden actief bij de aanpassingen van het beleid te betrekken. Zo is er een breed maatschappelijk panel en daarnaast komt er een digitale enquête zodat iedereen zijn inbreng kan geven. Dit staat in ons plan van aanpak (PDF, 644.4 kB), memo over de uitvoering van plan van aanpak (PDF, 187.0 kB) en beleid huisvesting arbeidsmigranten Zaltbommel (PDF, 233.7 kB).

Breed maatschappelijk panel 

In juli 2018 ging het breed maatschappelijk panel van start. De deelnemers van dit panel praten over verschillende thema’s rondom de huisvesting van arbeidsmigranten in de gemeente Zaltbommel. De input van het panel gebruiken we om het beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten te herzien.

Enquête

Wilt u uw mening geven over de huisvesting van arbeidsmigranten in onze gemeente? Vul dan de enquête Huisvesting arbeidsmigranten in. Dit kan tot en met 23 oktober 2018 tot 12.00 uur. De vragen gaan onder andere over de omvang en de locatie van de huisvesting. 2000 adressen krijgen de enquête per post

Iedereen kan de enquete invullen. Daarnaast krijgen 2000 adressen in de gemeente deze week een brief met inlogcode om deze enquête in te vullen. Wij selecteerden deze adressen met een steekproef. Ook Zaltbommelse leden van het burgerpanel TIP Bommelerwaard krijgen een mail met een inlogcode en het verzoek om de enquête in te vullen. Hiermee willen we zorgen voor een grote respons en een hoge betrouwbaarheid.

Vervolg

We passen het beleid met de input vanuit de enquête en het panel aan. Het aangepaste beleid wordt besproken in het college. Het concept ligt vervolgens ter inzage. Iedereen die dat wil, kan dan een zienswijze op het aangepaste beleid indienen. We organiseren dan ook informatieavonden om inwoners en tuinders op de hoogte te stellen van de voorgestelde aanpassingen van het beleid. We beoordelen de eventuele zienswijzen en verwerken deze in de definitieve aanpassing van het beleid. Daarna zal de gemeenteraad zich over de aanpassingen van het beleid buigen. Aansluitend communiceren we breed over de uitkomst hiervan zodat alle betrokken partijen op de hoogte zijn van het geldende beleid.

Meer weten?

Hier vindt u vragen en antwoorden over de huisvesting van arbeidsmigranten.

Persberichten: