Beleid huisvesting arbeidsmigranten

Hieronder staan de hoofdlijnen van het beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Het volledige beleid leest u in het document 'Beleid huisvesting arbeidsmigranten Zaltbommel 2019 (PDF, 1.1 MB)'.

Huisvesting op het terrein van de werkgever in het buitengebied of op bedrijventerrein

 • is mogelijk bij agrarische en andere bedrijven in het buitengebied of op bedrijventerreinen
 • aantal personen hangt af van de arbeidsbehoefte (maximaal 50 personen)
 • huisvestingsvoorzieningen zijn tijdelijk en het hele jaar door mogelijk
 • alleen toegestaan voor medewerkers die bij het bedrijf werken
 • maximaal 2 woonlagen
 • verblijfsbieder is in bezit van certificaat van een keurmerk
 • voorzieningen voor ontspanning en voldoende buitenruimte

Huisvesting in woningen

In dorp of wijk:

 • geen huisvesting in dorpen of wijken: naar 0 in 2025
 • woningen van verblijfsbieders komen beschikbaar voor de woningmarkt
 • overgangssituatie voor bestaande situaties: zij kunnen een tijdelijke vergunning krijgen tot 1 januari 2025
 • maximaal 4 personen per woning

In het buitengebied:

 • wel mogelijkheden voor verkamering (het verhuren van  losse kamers) in woningen voor huisvesting arbeidsmigranten
 • maximaal 8 personen per woning

Geconcentreerde huisvesting

 • initiatiefnemer moet met de omgeving in gesprek over zijn plannen
 • ruimtelijke spreiding: uitgangspunt is niet meer dan twee locaties per kern (bij tweede locatie in een kern eerst aantonen dat alternatieven niet mogelijk zijn)
 • lokale arbeidsbehoefte is aangetoond
 • maximaal 150 personen op een locatie
 • niet binnen dorpen of wijken, waardevol open gebied, Nieuwe Hollandse Waterlinie, natuurgebieden, buitendijks gebied en niet op bestaande recreatieterreinen
 • vestiging in een tuinbouwgebied of op een bedrijventerrein heeft de voorkeur
 • in bestaande of nieuwe gebouwen. Bij een onbebouwde locatie in het buitengebied, is het uitgangspunt dat huisvesting in losse gebouwen plaatsvindt
 • bij een onbebouwde locatie in het buitengebied moet de initiatiefnemer op een andere plek bebouwing slopen
 • minimaal 750 meter afstand tussen locaties voor geconcentreerde huisvesting
 • aansluiting bij een beheerstichting verplicht

Algemene uitgangspunten van het beleid

 • aanvaardbaar woon- en leefklimaat voor de omgeving en arbeidsmigranten
 • de kwaliteit van de huisvesting sluit aan bij de eisen van een keurmerk
 • voldoende parkeergelegenheid bij de huisvestingslocatie
 • de verblijfsbieder heeft vergunningen op orde
 • alle verblijfsbieders registreren het verblijf van  personen in een nachtregister (waarborgen veiligheid) 
 • aanwijzen van een beheerder bij een huisvestingslocatie
 • geen huisvesting van gezinnen

Hoe kwam het beleid tot stand?

Met een breed maatschappelijk panel (hierin waren onder andere uitzendorganisaties, verblijfsbieders, werkgevers, tuinders, woningcorporaties, welzijnsorganisaties, dorps- en wijkraden en bewoners vertegenwoordigd) voerden we uitgebreid het gesprek over de huisvesting van arbeidsmigranten. Ook hielden we een enquête die door ruim 1.500 inwoners werd ingevuld. Uit deze input kwam ons voorstel voor een beleid. Op 20 juni 2019 stelde de gemeenteraad van Zaltbommel het nieuwe beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten vast. De gemeenteraad paste op 23 april 2020 het huisvestingsbeleid op enkele onderdelen aan.

Bent u verblijfsbieder?

Zorg dat u uw vergunningen en het nachtregister op orde heeft. Lees alle informatie over de benodigde vergunningen en het nachtregister op de pagina Verblijf bieden aan arbeidsmigranten.

Verblijfsbieders die bij ons bekend zijn kregen de brief 'Vergunningen en nachtregister voor verblijfsbieders'.

Meer informatie

Heeft u interesse in de overige bijlagen uit het beleid huisvesting arbeidsmigranten? Of heeft u verder nog vragen? Neem dan contact met ons op via 14 0418 of info@zaltbommel.nl

?>