Geconcentreerde huisvesting

Voor geconcentreerde huisvesting geldt op hoofdlijnen:

  • Initiatiefnemer moet met de omgeving in gesprek over zijn plannen
  • Maximaal 150 personen op een locatie
  • Niet binnen dorpen of wijken, waardevol open gebied, Nieuwe Hollandse Waterlinie, natuurgebieden, buitendijks gebied en niet op bestaande recreatieterreinen
  • In bestaande of nieuwe gebouwen. Bij een onbebouwde locatie in het buitengebied, is het uitgangspunt dat huisvesting in losse gebouwen plaatsvindt
  • Bij een onbebouwde locatie in het buitengebied moet de initiatiefnemer op een andere plek bebouwing slopen
  • Minimaal 750 meter afstand tussen locaties voor geconcentreerde huisvesting
  • Bij een huisvestingslocatie is een beheerder aangewezen
  • Aansluiting bij een beheerstichting is verplicht

Bekijk het beleid ‘Huisvesting arbeidsmigranten gemeente Zaltbommel 2019’ voor alle regels en voorwaarden.

Check eerst of de gemeente meewerkt aan uw initiatief.
Neem contact op met Omgevingsdienst Rivierenland via 0344 579 314 of info@odrivierenland.nl. De omgevingsdienst beantwoordt uw vraag telefonisch of schriftelijk namens de gemeente.

Ga terug naar stap 1 op de pagina Verblijf bieden aan arbeidsmigranten

?>