Geconcentreerde huisvesting

Voor geconcentreerde huisvesting geldt op hoofdlijnen:

  • Initiatiefnemer moet met de omgeving in gesprek over zijn plannen
  • Maximaal 150 personen op een locatie
  • Niet binnen dorpen of wijken, waardevol open gebied, Nieuwe Hollandse Waterlinie, natuurge-bieden, buitendijks gebied en niet op bestaande recreatieterreinen
  • Minimaal 750 meter afstand tussen locaties voor geconcentreerde huisvesting
  • Bij een huisvestingslocatie is een beheerder aangewezen
  • In losse gebouwen op begane grond met maximaal 4 personen per gebouw
  • Bij een onbebouwde locatie in het buitengebied moet de initiatiefnemer op een andere plek bebouwing slopen
  • Aansluiting bij een beheerstichting is verplicht

Bekijk het beleid ‘Huisvesting arbeidsmigranten gemeente Zaltbommel 2019’ voor alle regels en voorwaarden.

Check eerst of de gemeente meewerkt aan uw initiatief.
Neem contact op met het Omgevingsloket via 14 0418 of via omgevingsloket@zaltbommel.nl

Ga terug naar stap 1 op de pagina Verblijf bieden aan arbeidsmigranten