1. Aanmelden
  Ga naar https://digitaalnachtregister.zaltbommel.nl. Vul uw (bedrijfs)gegevens in onder het blokje ‘Aanmelden als ondernemer’ en klik daarna op knop ‘Aanvraag indienen’. Nadat u de aanmelding heeft ingediend krijgt u binnen twee werkdagen een e-mail op het door u aangegeven e-mailadres met de inlogcode.
   
 2. Inloggen in het digitaal nachtregister
  Ga naar https://digitaalnachtregister.zaltbommel.nl of klik op de link in uw aanmeldingsmail. Vul uw opgegeven e-mailadres en het ontvangen wachtwoord in bij het blokje ‘Inloggen ondernemer’ en klik op inloggen. U bent nu ingelogd en komt in het raadpleegscherm.
   
 3. Registreer de verblijver
  Voer eerst de locaties in die u bezit of beheert. Dat kan via het tabblad ‘locaties’. Registreer daarna uw gasten via de knop ‘Toevoegen’ aan de rechterzijde van uw scherm. Vul alle gege-vens in en klik op ‘opslaan’. U krijgt nu de aangemaakte verblijver te zien.
   
 4. Registreer het verblijf
  Om een verblijf aan te maken te maken, kiest u vervolgens:
  ​naam
 • nationaliteit
 • geboortedatum
 • dag van aankomst
 • dag van vertrek
 • locatie

Een uitgebreide handleiding vindt u op https://digitaalnachtregister.zaltbommel.nl bij ‘over het nachtregister’.

Ga terug naar stap 1 op de pagina Verblijf bieden aan arbeidsmigranten