Verblijf bieden aan arbeidsmigranten

Biedt u verblijf aan arbeidsmigranten of bent u dit van plan? U heeft dan het volgende nodig en op orde:

 1. een omgevingsvergunning
 2. een exploitatievergunning
 3. het bijhouden van een nachtregister

In een 3-stappenplan leest u hoe u dit regelt:

Stap 1 : Huisvesting arbeidsmigranten mogelijk? Vraag een omgevingsvergunning aan

Iedereen die nu arbeidsmigranten huisvest of wie het plan heeft om arbeidsmigranten te gaan huisvesten heeft toestemming van de gemeente nodig.

In het beleid ‘Huisvesting arbeidsmigranten gemeente Zaltbommel 2019’ geven wij aan waar het huisvesten van arbeidsmigranten mogelijk is en waar dat niet kan. Ook staat in het beleid aan welke voorwaarden een locatie voor huisvesting van arbeidsmigranten moet voldoen.
Voor iedereen die woonruimte verhuurt geldt in het algemeen:

 • er is een aanvaardbaar woon- en leefklimaat voor de omgeving en arbeidsmigrant
 • de kwaliteit van de huisvesting sluit aan bij de eisen van een keurmerk (zoals SNF of AKF)
 • er is voldoende parkeergelegenheid bij de huisvestingslocatie

Het hangt af van de locatie welke aanvullende voorwaarden voor u gelden. Op hoofdlijnen geldt het volgende bij:

Beheerstichting

Bij een geconcentreerde locatie voor de huisvesting van arbeidsmigranten is het daarnaast verplicht voor een verblijfsbieder om zich op termijn aan te sluiten bij een beheerstichting. Op het moment dat er een aanvraag komt voor een geconcentreerde locatie maken we de afspraak met een verblijfsbieder dat hij of zij zich aansluit op het moment dat de beheerstichting operationeel is.
Dit is geen eis voor de omgevingsvergunning, maar wel een eis voor wie een geconcentreerde locatie wil.

Stap 2 : Exploitatievergunning aanvragen

Iedereen die woonruimte verhuurt voor de huisvesting van arbeidsmigranten moet naast een omgevingsvergunning ook een exploitatievergunning hebben.

Wat is een exploitatievergunning?

De exploitatievergunning is een van de instrumenten die ervoor moeten zorgen dat de mogelijke overlast voor de omgeving vermindert. Ook moet het zorgen dat de woonomstandigheden voor met name arbeidsmigranten verbeteren. In de vergunning staan voorwaarden die te maken hebben met het gebouw en met de exploitant.

Wat zijn de voorwaarden?

Hieronder leest u een aantal belangrijke voorwaarden waaraan u moet voldoen. Alle voorwaarden leest u in het beleid huisvesting arbeidsmigranten.

 • Eerst moet de omgevingsvergunning gereed zijn, voordat u een exploitatievergunning aanvraagt.
 • De exploitant en de beheerder mogen niet onder curatele staan, geen strafblad hebben, en moeten eenentwintig jaar of ouder zijn.
 • De locatie mag geen overlast geven voor de omgeving (zorg bijvoorbeeld voor isolatie, uitstraling, huisregels).

Naast de algemene indieningsvereisten zoals een situatietekening is het belangrijk dat u specifiek aandacht heeft voor:

 • Een beheerprotocol, waarin staat hoe het beheer van de huisvestingsvoorziening is georganiseerd. Een 24-uurs bereikbaarheidsregeling en huis- en leefregels maken deel uit van dit protocol.
 • Een communicatieprotocol waarin u beschrijft hoe de communicatie met de omgeving is georganiseerd.
 • Een klachtenregeling waarin staat hoe u deze behandelt en registreert.

Hoe vraag ik het aan?

Wanneer uw omgevingsvergunning is goedgekeurd kunt u de aanvraag voor de exploitatievergunning indienen bij de gemeente. Vul hiervoor het aanvraagformulier exploitatievergunning huisvesting arbeidsmigranten (PDF, 387.9 kB) in en stuur het met de gevraagde bijlagen naar: Gemeente Zaltbommel, Postbus 10.002, 5300 DA Zaltbommel. Of per e-mail naar: info@zaltbommel.nl.

Stap 3 : Nachtregister bijhouden

Voor wie?

Voor iedereen die tijdelijk woonruimte verhuurt aan personen in de gemeente Zaltbommel.

Wat is het en waarvoor is het?

Verblijfsbieders zijn verplicht om bepaalde gegevens van hun gasten te registreren in het digitale nachtregister van de gemeente Zaltbommel. Het digitale nachtregister is online 7 dagen per week, 24 uur per dag, beschikbaar op digitaalnachtregister.zaltbommel.nl. Door het nachtregister weten we wie er op de locatie aanwezig is. Hulpdiensten kunnen dan beter hun werk doen bij een calamiteit, bijvoorbeeld bij een brand.

Controles

Wij controleren steekproefsgewijs of alle benodigde gegevens en personen ook daadwerkelijk zijn ingevoerd in het digitaal nachtregister.

Toeristenbelasting

Uit het nachtregister blijkt hoeveel personen er hoeveel nachten bij u verblijven. Per persoon per nacht betaalt u toeristenbelasting. Dit geldt alleen voor wie niet ingeschreven staat in het BRP (zie ook het kopje ‘Kort of lang verblijf’). Na afloop van het belastingjaar ontvangt u een definitieve aanslag toeristenbelasting. Deze aanslag baseren we op gegevens die u verstrekt. Mocht blijken dat deze gegevens niet juist zijn, dan corrigeren wij dit achteraf. Wij versturen deze aanslag aan het begin van het volgende jaar. Dus in het eerste kwartaal van 2021 ontvangt u de aanslag over het jaar 2020.

Instructie voor het gebruik van het nachtregister

In de instructie voor het gebruik van het nachtregister leest u hoe u het digitale register gebruikt.

Kort of lang verblijf?

Iedereen moet ingeschreven worden in het nachtregister, ongeacht hoe lang of kort diegene bij u verblijft. Verblijft iemand minstens 4 maanden in een half jaar (mag in verschillende periodeblokken zijn) bij u, dan moet hij of zij zich ook inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) bij de gemeente. Dan hoeft er geen toeristenbelasting betaald te worden vanaf het moment dat deze persoon  ingeschreven staat. Als iemand weer vertrekt, moet hij of zij zich wel uit laten schrijven.

Vragen?

Heeft u verder nog vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op. U bereikt ons op 14 0418 of via info@zaltbommel.nl.

?>