Duurzame energie

Op deze pagina leest u meer over hoe u energie kunt besparen. U kunt hierbij gebruikmaken van verschillende subsidies op het gebied van duurzame energie. 

Stimuleringslening duurzaamheid voor non-profitorganisaties

Vanaf 1 januari 2018 kunnen maatschappelijke organisaties, verenigingen, kerken en scholen een lening aanvragen voor verduurzaming van hun gebouwen. Commercieel- en gemeentelijk vastgoed komt niet in aanmerking voor de lening. Een organisatie zonder winstoogmerk kan € 5.000 tot maximaal € 30.000 lenen. In totaal is een budget van € 500.000 beschikbaar gesteld.

Maatwerkadvies

Om de lening aan te vragen vraagt u eerst een maatwerkadvies voor energiebesparing aan bij een gecertificeerd bedrijf. Het maatwerkadvies mag meegefinancierd worden. Het maatwerkadvies laat u zien welke energiebesparende maatregelen zinvol zijn in uw situatie. Het geeft u daarnaast inzicht in de kosten, opbrengsten en de terugverdientijd van de maatregelen.

Aanvragen

U wilt een lening aanvragen? Vul het aanvraagformulier (PDF, 203.4 kB) in en stuur dit samen met het maatwerkadvies naar ons toe. Wij beoordelen of u in aanmerking komt voor de lening. Als we de lening toekennen, vraagt u de lening aan bij de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Die treedt op als fondsbeheerder en kredietbeoordelaar.

Meer informatie over de duurzaamheidslening voor non-profitorganisaties en welke maatregelen eronder vallen leest u in de Verordening Stimuleringslening Duurzaamheid non-profitorganisaties gemeente Zaltbommel (PDF, 188.2 kB).

Subsidieregeling zonnepanelen particulieren

Wegens grote belangstelling is het budget voor de regeling Subsidie Zonnepanelen Particulieren opgebruikt. Ruim een jaar na de start van de subsidieregeling op 1 februari 2017 is het totale budget van 150.000 euro uitgeput.

Energieloket

Voor woningeigenaren met vragen over energie besparen of opwekken, is er het lokale Energieloket Rivierenland.
Het energieloket biedt onder andere:

  • energiecheck voor inzicht in het energieverbruik
  • snel en gratis energieadvies op maat door online een QuickScan van de woning
  • beoordeling of het dak geschikt is voor zonnepanelen
  • informatie over energielabels, financieringen en subsidies
  • een overzicht van deskundige bedrijven in de buurt
  • handige checklijsten voor het aanvragen en beoordelen van offertes

Subsidieregeling energiebesparing eigen huis

Het heeft voor eigenaren-bewoners van een eigen huis geen zin meer om een subsidieaanvraag in te dienen voor deze regeling. Per 26 april 2017 is de subsidie uitgeput. Het blijft wel mogelijk een gunstige lening af te sluiten om energiebesparende maatregelen te financieren met de landelijke Energiebespaarlening. Hierbij zijn tal van mogelijkheden.

Subsidieregeling duurzame energie in huis en bedrijf

Wilt u zelf duurzame energie opwekken? Voor uzelf of voor uw bedrijf? Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) krijgt u een tegemoetkoming voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. Voor meer informatie bekijkt u de website van het RVO over de investeringssubsidie ISDE.

Subsidie voor energiezuinige en duurzame sportaccommodaties

Sportverenigingen of -stichtingen kunnen subsidie aanvragen voor het energiezuinig maken of verduurzamen van de sportaccommodatie. U vraagt de subsidie aan voor de kosten van de aanschaf van een installatie, apparatuur en/of materiaal. Het budget voor 2017 is opgebruikt. Vanaf januari 2018 is er weer een budget van 6 miljoen euro beschikbaar.
U vraagt de subsidie aan via het eLoket van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport via www.rvo.nl/eloket. Meer informatie over de regeling en het indienen vindt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemen Nederland (RVO). Bellen met de RVO kan ook. U bereikt hen op 088-042 42 42.

Subsidie sanering asbestdaken

Eigenaren van gebouwen moeten asbestdaken voor 2025 verwijderd hebben. Het subsidiebudget dat het Ministerie van Infrastructuur en Milieu beschikbaar stelde voor de sanering van de asbestdaken is inmiddels uitgeput. Op de website van Milieucentraal vindt u tips en wetenswaardigheden over het verwijderen van asbestdaken.