Goed idee, doe er iets mee!

Heeft u een goed idee? Een idee dat betrekking heeft op de leefbaarheid van de dorpen en wijken in de gemeente Zaltbommel. En wilt u dit idee zelf uitvoeren of daar een rol bij spelen? Laat het ons dan gauw weten!

Gemeente denkt en doet mee

Om ervoor te zorgen dat u snel aan de slag kan met uw initiatief, wil de gemeente met u meedenken of een handje helpen met (financiële) middelen. We werken gebiedsgericht en ondersteunen dit met budgetten die we koppelen aan een dorp of wijk.

Financiële bijdragen van de gemeente

We maken onderscheid tussen financiële middelen die dorps- en wijkplatforms ontvangen om te investeren in de lokale leefomgeving en bijdragen die de gemeente steekt in lokale initiatieven.

Financiële bijdragen via dorps- en wijkplatforms

Dorps- en wijkplatforms beschikken jaarlijks over een budget van € 5.000,- per kern. Zij besteden dit geld aan voorstellen van hun medebewoners of komen zelf met ideeën. Dit budget kunnen zij gedurende het hele jaar gebruiken. Daarnaast kunnen zij jaarlijks een aanvraag indienen voor een project tot maximaal € 12.000,-. Deze aanvragen moeten voor 1 februari van het geldende jaar binnen zijn.

Bedrag per inwoner voor verbetering infrastructuur

Daarnaast krijgt elk dorp of wijk € 50,- per inwoner om te besteden aan verbeteringen van de infrastructuur, bijvoorbeeld extra speeltuinen of –toestellen, parkeerplaatsen, sportvoorzieningen, verlichting of parkjes. Grote voorwaarden zijn dat er draagvlak is onder bewoners en dat de voorziening voor algemeen gebruik is. Dit budget is de komende jaren tot 2025 beschikbaar en aanvragen lopen via de gemeente Zaltbommel.

Financiële bijdragen vanuit de gemeenteraad

Tot slot is het mogelijk dat we uw idee zo goed vinden dat we de gemeenteraad om financiële middelen vragen. Meestal gaat het dan om grootschalige projecten waarvoor binnen de bestaande middelen geen dekking is.

Wie kan een bijdrage aanvragen?

Inwoners, verenigingen en stichtingen kunnen een bijdrage aanvragen als de aanvragen gericht zijn op inwoners van en locaties binnen de gemeente Zaltbommel. Voor inwoners geldt dat zij minimaal een groep van 3 inwoners moeten zijn die allemaal woonachtig zijn in de gemeente Zaltbommel.

Wat kan er met onze bijdragen?

Met onze budgetten stimuleren we nieuwe initiatieven die de kwaliteit van wonen en leven in onze gemeente versterken. Denk daarbij aan:

 • bevorderen van de kwaliteit van de openbare ruimte
 • stimuleren van de zelfredzaamheid van inwoners
 • versterken van de eigen kracht van inwoners en hun sociale netwerk
 • voorkomen van sociaal isolement
 • bevorderen van deelname aan het maatschappelijk leven
 • versterken van sociale samenhang tussen inwoners
 • bevorderen van de lichamelijke en geestelijke gezondheid van inwoners.

Wat komt er niet in aanmerking voor een bijdrage?

 • catering, maaltijden, consumpties, eten en drinken
 • commerciële activiteiten
 • reiskosten en vrijwilligersvergoedingen
 • presentjes en prijzen voor verlotingen

Hoe werkt het?

Hier kunt u het aanvraagformulier Bijdrage voor uw dorp of wijk (PDF, 507.6 kB) downloaden. Vul dit in en stuur dit op naar info@zaltbommel.nl ter attentie van gebiedsgericht werken. Of neem contact op met uw gebiedsregisseur. Dat kan ook als u eerst meer informatie wil. Op de pagina Gebiedsgericht werken vindt u hun contactgegevens.

?>