Koop groen- en reststroken

In bepaalde gevallen kunt u restgroen aankopen.

Particulieren en bedrijven kunnen een verzoek bij de gemeente indienen om een aangrenzend gemeentelijk perceel of deelperceel aan te kopen of te huren als het grenst aan hun tuin of bedrijf; het zogenaamde restgroen. Het aangekochte of verhuurde perceel mag alleen worden gebruikt volgens het geldende bestemmingsplan. In ons Groenbeleid (PDF, 1.9 MB) staan meer voorwaarden om in aanmerking te komen voor het aankopen van restgroen.

Kosten

De gemeente hanteert voor de verkoop van een perceel grond op dit moment een vierkante meter prijs van € 75,- per vierkante meter. Dit bedrag is exclusief de overdrachtsbelasting en de notaris - en kadasterkosten. Deze komen voor rekening van de koper.
Bij verhuur van een perceel grond zijn de kosten € 2,27 per vierkante meter.

Extra kosten voor de aanwezigheid van kabels en leidingen

Het is mogelijk dat er in het perceel kabels en leidingen aanwezig zijn. Als dit het geval is, moet er bij verkoop een zakelijke recht bij de notaris gevestigd te worden. De kosten hiervoor komen voor rekening van de koper.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Realisatie en Beheer. Telefoonnummer: 14 0418.

?>