Koop groen- en reststroken

In bepaalde gevallen kunt u restgroen aankopen.

Particulieren en bedrijven kunnen een verzoek bij de gemeente indienen om een aangrenzend gemeentelijk perceel of deelperceel aan te kopen of te huren als het grenst aan hun tuin of bedrijf; het zogenaamde restgroen. Het aangekochte of verhuurde perceel mag alleen worden gebruikt volgens het geldende bestemmingsplan. In ons Groenbeleid (PDF, 1.9 MB) staan meer voorwaarden om in aanmerking te komen voor het aankopen van restgroen.

Kosten

?>