Start inschrijving selectieprocedure woningbouwontwikkeling Akwamarijn - Thorbeckestraat Zaltbommel

Gemeente Zaltbommel is eigenaar van het perceel waar voormalig sporthal De Ring en zwembad Akwamarijn zijn gevestigd. Dit gebied (een gedeelte van het perceel ZBM00-H-1554) bevindt zich aan de Thorbeckestraat in Zaltbommel. De gemeente is van plan om hier woningbouw mogelijk te maken en de grond bouwrijp te verkopen aan een projectontwikkelaar. Geïnteresseerde marktpartijen kunnen zich vanaf nu tot 14 december inschrijven voor de selectieprocedure.

Tekening perceel bij terrein Akwamarijn. Met ten oosten L-vormig gebouw en ten westen een vierkant gebouw beide uitgeefbaar voor selectieprocedure. En ten noordwesten een deel wat van wonincorporatie is. Rondom gebouwen is openbaar gebied.

Plangebied en bijbehorende deelgebieden.

Realisatieplan

De gemeente is van plan om de grond te verkopen om koopwoningen te realiseren. De koper van de gronden moet voorzien in de realisatie van 31 appartementen en 4 rijwoningen. Grenzend aan de gronden die behoren tot de selectieprocedure, worden door de woningcorporatie Bazalt Wonen 11 studio’s en 7 rijwoningen in het sociale huursegment gerealiseerd. De gemeente draagt zorg voor de inrichting van de openbare ruimte.

Tijdsplanning

De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan voor de Thorbeckestraat op 24 november vast. Bij de totstandkoming van het stedenbouwkundig plan is de omgeving nauw betrokken. Er vindt nog inspraak plaats voor het inrichtingsplan voor de openbare ruimte.

In september 2023 wordt de bestaande bebouwing gesloopt. Daarna wordt het terrein bouwrijp gemaakt. In 2024 start de bouw en in 2025 worden de woningen en de openbare ruimte opgeleverd.

Inschrijven voor selectieprocedure

De gemeente nodigt geïnteresseerde marktpartijen uit om zich in te schrijven voor de selectieprocedure. Daarmee dienen zij een aanbieding in voor het aangaan van een ontwikkelingsovereenkomst voor de in de selectieleidraad omschreven gronden.

In de onderstaande documenten vindt u alle informatie rondom de selectieprocedure:

?>