Lees pagina voor

Start inschrijving selectieprocedure woningbouwontwikkeling Akwamarijn - Thorbeckestraat Zaltbommel

Gemeente Zaltbommel is eigenaar van het perceel waar voormalig sporthal De Ring en zwembad Akwamarijn zijn gevestigd. Dit gebied (een gedeelte van het perceel ZBM00-H-1554) bevindt zich aan de Thorbeckestraat in Zaltbommel. De gemeente is van plan om hier woningbouw mogelijk te maken en de grond bouwrijp te verkopen aan een projectontwikkelaar. Om een geschikte partij te selecteren wordt een selectieprocedure doorlopen. De inschrijving is inmiddels gesloten.

Tekening perceel bij terrein Akwamarijn. Zie beschrijft voor uitleg

Het plangebied en bijbehorende deelgebieden. Met ten oosten een L-vormig gebouw en ten westen een vierkant gebouw. Beide uitgeefbaar voor selectieprocedure. Ten noordwesten een deel wat van een woningcorporatie is. Rondom de gebouwen is openbaar gebied.

Realisatieplan

De gemeente is van plan om de grond te verkopen om koopwoningen te realiseren. De koper van de gronden moet voorzien in de realisatie van 31 appartementen en 4 rijwoningen. Grenzend aan de gronden die behoren tot de selectieprocedure, worden door de woningcorporatie Bazalt Wonen 11 studio’s en 7 rijwoningen in het sociale huursegment gerealiseerd. De gemeente draagt zorg voor de inrichting van de openbare ruimte.

Tijdsplanning

De gemeenteraad stelde het bestemmingsplan voor de Thorbeckestraat op 24 november vast. Bij de totstandkoming van het stedenbouwkundig plan is de omgeving nauw betrokken. Er vindt nog inspraak plaats voor het inrichtingsplan voor de openbare ruimte.

In september 2023 wordt de bestaande bebouwing gesloopt. Daarna wordt het terrein bouwrijp gemaakt. In 2024 start de bouw en in 2025 worden de woningen en de openbare ruimte opgeleverd.

Informatie over de selectieprocedure

In de onderstaande documenten vindt u alle informatie rondom de selectieprocedure: