Lees pagina voor

Vuur stoken

Het is verboden in de open lucht vuur aan te leggen of te stoken. Bij de gemeente kunt u een ontheffing van dit verbod aanvragen voor het verbranden van resthout.
Een aanvraag om ontheffing toetsen we aan de beleidsregels. Een ontheffing wordt in ieder geval niet verleend voor het stoken van vuur binnen de bebouwde kom of in een bodembeschermingsgebied.

Wordt de ontheffing verleend dan geldt deze voor het stookseizoen in de periode van november tot juni. De ontheffing verlenen we voor maximaal 2 aaneengesloten dagen binnen het stookseizoen.

Informatie stookseizoen

Het stookseizoen loopt van 1 november tot 1 juni van het daaropvolgende jaar. Wilt u binnen deze periode gebruik maken van een stookontheffing? Dien dan tot uiterlijk 1 april van dat lopende stookseizoen uw aanvraag in. Aanvragen die na 1 april van het lopende stookseizoen worden ingediend handelen we af als aanvragen voor het nieuwe stookseizoen. Dat start dan weer op 1 november.
Het voorgaande geldt niet voor het verbranden van besmettelijk ziek hout.

Verbranden besmettelijk ziek hout

Gedurende het hele jaar kunt u telefonisch (tel. 0344 579 314) bij de Omgevingsdienst Rivierenland een ontheffing voor het verbranden van besmettelijk ziek hout aanvragen. Let op! Hierbij kan gevraagd worden om een verklaring van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). U toont met een NVWA-verklaring aan dat het om een besmettelijke boomziekte gaat.

Aanvragen

U kunt de stookontheffing aanvragen via het aanvraagformulier stookontheffing (PDF, 212.3 kB).

Kosten

De kosten voor een ontheffing zijn € 26,50.