Bouwen en verbouwen/ vergunningen

De vergunningen voor bouwen, slopen, kappen, monumenten, ruimte, natuur en milieu vormen samen de omgevingsvergunning. U vraagt een omgevingsvergunning online aan in het Omgevingsloket.

Omgevingsloket online

Met behulp van het Omgevingsloket online gaat u na of u een omgevingsvergunning nodig heeft voor uw bouwplannen. 

Kosten omgevingsvergunning

De kosten van een omgevingsvergunning zijn onder andere afhankelijk van de bouwkosten. Wij informeren u graag over de kosten van uw vergunning.