Proclaimer

De gemeente Zaltbommel is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan deze actueel en juist te houden.

Redactie

Heeft u vragen of opmerkingen over deze website vul dan het contactformulier in.

Concept

Het concept van deze website is uitgewerkt door de samenwerkende gemeenten van Regio Rivierenland in samenwerking met Act One.

Techniek

De technische realisatie is verzorgd door Act One Internet solutions B.V. uit Ammerzoden. Het gebruikte Content Management Systeem is Foundation Gemeente Websuite.

Vormgeving

De vormgeving is uitgewerkt door de gemeente Zaltbommel.

Beeldmateriaal en fotografie

Op deze website wordt gebruik gemaakt van beeldmateriaal van de volgende fotografen en instanties waarvoor wij publicatierecht hebben verkregen:

  • Bas Moerman
  • Sherry van der Velden
  • Gemeente Zaltbommel

Hyperlinks

Bepaalde verwijzingen in deze website kunnen voeren naar informatiebronnen die door derden worden aangeboden en bijgehouden, en waarover de gemeente Zaltbommel geen controle heeft. De gemeente Zaltbommel draagt en aanvaardt dus ook geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud of informatie via die andere bronnen. Gebruikers leggen voor eigen rekening en risico verbinding met andere sites en verplichten zich dergelijke sites te gebruiken volgens de voorwaarden die aan het gebruik ervan verbonden zijn.

Intellectueel eigendom

De woordmerken en logo's (hierna tezamen: 'merken') die gebruikt en vertoond worden op deze site, zijn geregistreerde of niet geregistreerde merken van de gemeente Zaltbommel of van anderen en mogen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van die merken, niet gebruikt worden. Ook de overige intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen doch niet beperkt tot auteursrechten en databankrechten, welke verband houden met of rusten op (delen van) deze website of op deze website afgebeelde zaken, behoren toe aan de gemeente Zaltbommel of derden en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker, houder en/of rechthebbende niet worden gekopieerd, verveelvoudigd, opgeslagen in een gegevensbestand of openbaar gemaakt, behalve voor zover zulks strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website.