Breed maatschappelijk panel huisvesting arbeidsmigranten maakt verdiepingsslag

Geplaatst op woensdag 19 september 2018

Woensdag 26 september komt het breed maatschappelijk panel voor de tweede keer bij elkaar. Deelnemers aan dit panel praten dan verder over verschillende thema’s rondom de huisvesting van arbeidsmigranten.

Wethouder Gijs van Leeuwen: “De eerste avond werden in gesprek met het panel contouren zichtbaar voor uitgangspunten voor het beleid. Doel van de tweede avond is om deze verder te toetsen en aan te vullen zodat ze ook daadwerkelijk bij kunnen dragen aan het beleid.”

Begin oktober start de enquête over de huisvesting van arbeidsmigranten. Zo stellen wij iedereen in Zaltbommel in staat input te geven voor het beleid.

De input van het panel én de resultaten van een enquête onder inwoners zijn voor ons de basis voor het herzien van het beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten.

Brede samenstelling maatschappelijk panel

In het panel nemen zo’n 55 mensen deel. Zij vertegenwoordigen onder andere uitzendorganisaties, huisvesters, werkgevers, woningcorporaties, dorps- en wijkraden, welzijnsorganisaties en bewoners. Het panel buigt zich samen over de vraag: Hoe zorgen we dat bij het huisvesten van de arbeidsmigranten zowel de leefbaarheid voor de inwoners als de leefbaarheid voor de arbeidsmigrant gewaarborgd is en blijft? En wat vraagt dit van het gemeentelijk beleid? Het panel praat hierover aan de hand van vier thema’s:

  • omvang en locatie huisvesting arbeidsmigranten
  • voorzieningen
  • vormgeving: hoe ziet de bebouwing er uit?
  • sociaal-maatschappelijke gevolgen

Op de hoogte

We houden geïnteresseerden op de hoogte van de panelbijeenkomsten en de enquête met berichten op onze pagina over arbeidsmigranten. Hier vindt u ook het plan van aanpak (PDF, 644.4 kB) om het beleid te herzien. Verder zijn er vragen en antwoorden over het onderwerp te vinden.

Vervolgstappen

Begin oktober start de enquête over de huisvesting van arbeidsmigranten. Nadat de panelavonden hebben plaatsgevonden en de uitkomsten van de enquête bekend zijn, passen we het beleid aan. Het beleid baseren wij op de input van het panel en de uitkomsten van de enquête. Het aangepaste beleid wordt besproken in het college. Het concept ligt vervolgens ter inzage. Iedereen die dat wil kan reageren op dit concept. We bekijken of de eventuele reacties leiden tot een wijziging van het beleid. Daarna buigt de gemeenteraad zich over de aanpassingen van het beleid. Aansluitend informeren we alle betrokkenen over de uitkomst hiervan zodat alle betrokken partijen op de hoogte zijn van het geldende beleid.