Toegankelijkheid

Gemeente Zaltbommel wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Dagelijks wordt de website automatisch gemonitord op toegankelijkheid. Op 15 januari 2021 had www.zaltbommel.nl een toegankelijkheidsscore van 100 %, gemeten met de tool voor Accessibility van Siteimprove.

Toegankelijkheidsscore van 100 % vanaf de toegankelijkheidstool Siteimprove.

Deze automatische controle alleen is niet voldoende, want Siteimprove monitort niet andere systemen waar we aan gekoppeld zijn. We gaven ook opdracht voor een handmatige toetsing op de Wcag 2.1 AA. Deze toetsing is door een gecertificeerde organisatie 26 augustus 2020 uitgevoerd. Ook een heronderzoek heeft inmiddels op 8 februari 2021 plaats gevonden. De resultaten vindt u in de toegankelijkheidsverklaring.

Dit zijn de maatregelen van de webredactie op een rij:

  • Automatische toetsen: Wij toetsen onze website iedere 5 werkdagen met de tool voor Quality Assurance en Accessibility van Siteimprove. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
  • Werkprocessen: toepassing van de Webrichtlijnen is een vast onderdeel binnen de werkprocessen van de site (redactie, beheer, doorontwikkeling).
  • Training werknemers: Onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.
  • Afspraken en contracten: Bedrijven die voor onze organisatie opdrachten uitvoeren, zijn verplicht de Webrichtlijnen toe te passen.

Toegankelijkheidsverklaring

De toegankelijkheidsverklaring geldt voor de website www.zaltbommel.nl. Het staat in het landelijke register van toegankelijkheidsverklaringen.

Het toegankelijkheidslabel van www.zaltbommel.nl. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

Gepubliceerde pdf's

De gepubliceerde pdf's zijn zoveel mogelijk toegankelijk gemaakt. Dit betreft alle pdf's van na 23 september 2018 en de formulieren gepubliceerd voor die datum. Daar waar een pdf niet toegankelijk is bieden we een alternatief, bijvoorbeeld een samenvatting.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Bekijk onze contactgegevens.

?>