In verband met de coronacrisis werken wij nu op afspraak. Maak direct online een afspraak  of bel met 14 0418

Toegankelijkheid

Gemeente Zaltbommel wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze verklaring geldt voor de website(s):

  1. https://www.zaltbommel.nl (hoofdwebsite)

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Dagelijks wordt de website automatisch gemonitord op toegankelijkheid. Op dit moment heeft www.zaltbommel.nl een toegankelijkheidsscore van 99,8 %, gemeten met de tool voor Accessibility van Siteimprove.

Op 17 september 2020 was de toegankelijkheidsscore van www.Zaltbommel.nl 99,8 %, gemeten via de tool van Siteimprove. De website www.zaltbommel.nl bevat 524 pagina's.

Omdat alleen deze automatische controle niet voldoende is, gaven we opdracht voor een handmatige toetsing op de Wcag 2.1 AA. Deze toetsing is door een gecertificeerde organisatie 26 augustus 2020 uitgevoerd.


Dit zijn de maatregelen van de webredactie op een rij:

  • Automatische toetsen: Wij toetsen onze website iedere 5 werkdagen met de tool voor Quality Assurance en Accessibility van Siteimprove. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
  • Werkprocessen: toepassing van de Webrichtlijnen is een vast onderdeel binnen de werkprocessen van de site (redactie, beheer, doorontwikkeling).
  • Training werknemers: Onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.
  • Afspraken en contracten: Bedrijven die voor onze organisatie opdrachten uitvoeren, zijn verplicht de Webrichtlijnen toe te passen.

Toelichting op de nalevingsstatus

De website www.zaltbommel.nl voldoet op dit moment nog niet volledig aan de eisen die in dit tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid zijn opgenomen. Binnenkort publiceren wij na verwerking van de testresultaten een bijgewerkte Toegankelijkheidsverklaring.

Gepubliceerde pdf's

De gepubliceerde pdf's zijn zoveel mogelijk toegankelijk gemaakt. Dit betreft alle pdf's van na 23 september 2018 en de formulieren gepubliceerd voor die datum. Daar waar een pdf niet toegankelijk is bieden we een alternatief, bijvoorbeeld een samenvatting.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Bekijk onze contactgegevens.