Nieuws uit Adviesraad Sociaal Domein 3 december

Geplaatst op maandag 30 december 2019

Hieronder leest u een kort verslag van de laatste vergadering (3 december 2019) van de Adviesraad Sociaal Domein.

Regionale verkenning Wet Inburgering

Met ingang van 1 januari 2021 komt een nieuwe Wet Inburgering. De nieuwe Wet legt de regie van het inburgeringsproces terug bij de gemeente. Zo krijgt ook gemeente Zaltbommel de taak om de intake van inburgeraars, het persoonlijk plan inburgering en participatie en de verschillende leerroutes te organiseren en coördineren. De Adviesraad heeft in de afgelopen vergadering gereageerd op het adviesstuk en hier ook gevraagd advies over geschreven.

Personen met verward gedrag vanuit het familieperspectief

In de afgelopen vergadering is samen met een ervaringsdeskundige het onderwerp personen met verward gedrag besproken. De ervaringsdeskundige deelde vanuit het familieperspectief haar ervaringen.

Diverse bijeenkomsten

Afgelopen maanden heeft de Adviesraad diverse bijeenkomsten bijgewoond. Zo nam de Adviesraad onder andere deel aan de Fysieke overlegtafel. En de Adviesraad was bij een bijeenkomst over eenzaamheid binnen de Bommelerwaard en bij een minisymposium over rouwverwerking.

‘Ik wilde niet tot last zijn’

Adviesraadlid Liesbeth is het gesprek aangegaan met Movisie over eenzaamheid. Het landelijk kennisinstituut houdt zich bezig met sociale vraagstukken en de bewustwording van onderwerpen zoals eenzaamheid. Het gesprek staat online op de website van Movisie.