In gesprek over naleving alcoholgrens

Geplaatst op donderdag 6 februari 2020

Wij willen in gesprek met verstrekkers van alcohol en ander partijen zoals GGD, Iriszorg en handhaving over de naleving van de alcoholgrens. Het doel is samen een actieplan maken om te zorgen dat die leeftijdsgrens goed nageleefd wordt. Want alcoholgebruik brengt veel risico’s met zich mee, zeker voor minderjarigen. Uit het onlangs uitgevoerde onderzoek naar de naleving van de alcoholgrens blijkt namelijk dat de leeftijdsgrens lang niet overal nageleefd wordt. De naleving van de alcoholgrens in cafés/dorpshuizen, cafetaria’s en stichtingen en verenigingen is zelfs verontrustend laag.

We willen het alcoholgebruik onder minderjarigen en de schadelijke gevolgen die hiermee samenhangen verminderen. Over 2 jaar laten we het zelfde onderzoek opnieuw uitvoeren om te meten of de afspraken effect hebben gehad.

Wethouder Bragt: “We voeren het gesprek nadrukkelijk niet met de opgeheven vinger, maar met de uitgestoken hand.” De gesprekken moeten leiden tot een actieplan waarin bijvoorbeeld trainingen of hulpmiddelen voor personeel van alcoholverstrekkende organisaties. We overleggen de komende tijd met partners over een goede aanpak om tot een verbeterplan te komen.

Onderzoek is basis voor gesprek

Het onderzoek geeft ons een representatieve 0-meting waarmee we het gesprek aan kunnen gaan met verstrekkers van alcohol. We scoren op alle landelijk onderzochte categorieën onder het landelijk gemiddelde. Het onderzoek is vorig jaar uitgevoerd door Bureau Objectief in opdracht van ons. Zij deden het zogenaamde ‘mysterykids’ onderzoek.

Risico’s van alcoholgebruik

Alcoholgebruik brengt veel risico’s met zich mee, zeker voor minderjarigen. Voorbeelden zijn verminderde zelfbeheersing en een grotere kans op risicovol gedrag, ongevallen, geweld en vroegtijdige sterfte. Daarnaast kan overmatig alcoholgebruik zowel direct als later in het leven leiden tot gezondheidsproblemen. Voorbeelden daarvan zijn hersenschade en een hogere kans op verslaving.