Ophokplicht commercieel gehouden vogels

Geplaatst op woensdag 12 februari 2020

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelt per 12 februari 2020 voor heel Nederland een ophokplicht in voor alle bedrijven die commercieel pluimvee houden. De maatregel wordt genomen naar aanleiding van een recente besmetting met vogelgriep in Duitsland.

Omdat de recente besmetting bij Bretzfeld in Duitsland westelijker is dan eerdere besmettingen is er een kans dat ook in andere delen van West-Europa het virus in lokale wilde watervogelpopulaties aanwezig is. De kans op introductie van het virus vanuit besmette wilde vogels op een Nederlands pluimveebedrijf wordt daarom groter ingeschat.

Ophokplicht voor vier weken

De ophokplicht wordt ingesteld om te voorkomen dat bedrijven in Nederland besmet raken door virus uit wilde vogels. Over vier weken komt de deskundigengroep opnieuw bij elkaar om de situatie van dat moment te beoordelen Als de situatie dan is genormaliseerd, bijvoorbeeld omdat er geen nieuwe uitbraken zijn geweest, kan de ophokplicht worden ingetrokken.

Reiniging en ontsmetting van transportmiddelen

In Nederland geldt al een verplichting tot een tweede reiniging en ontsmetting voor transportmiddelen voor gevoelige diersoorten uit de landen met uitbraken van vogelgriep. Deze maatregel geldt nu ook voor transporten uit Duitsland. Daar wordt door de NVWA op toegezien.

Kijk voor actuele informatie op www.rijksoverheid.nl

Op de site van de Rijksoverheid vindt u informatie over de uitbraak en de maatregelen.