Aanvullende maatregelen Corona

Geplaatst op zondag 15 maart 2020

Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden (niet voor hotels) en sport- en fitnessclubs.

Van Maaren: Schouder aan schouder

“Onze Nederlandse samenleving staat voor een bijzondere zware opgave. Daarom heeft ons kabinet besluiten genomen die een grote impact op onze samenleving hebben. Iedereen gaat hiervan de consequenties ondervinden.” aldus burgemeester Pieter van Maaren. “Dit vraagt om een grote mate van solidariteit en saamhorigheid. Alleen door gezamenlijk op te trekken kunnen wij resultaat bereiken. Daarom is het van het grootste belang dat de genomen maatregelen worden nageleefd, zodat de bestrijding van het Coronavirus zo effectief als mogelijk kan plaatsvinden. Daarnaast vraag ik u met klem om mee om te zien naar uw mede-inwoners, in het bijzonder onze ouderen en zwakkeren. Zij hebben het zeker in deze dagen extra moeilijk. Met name voor hen is het een zware periode. Laten we schouder aan schouder staan en gezamenlijk optrekken”.

Maatregelen

Een overzicht van de maatregelen vindt u op www.rijksoverheid.nl. Daar vindt u ook de lijst van cruciale beroepsgroepen die hun kinderen wel naar school en opvang mogen brengen.

?>