Gemeentelijke bijeenkomsten en vergaderingen geannuleerd

Geplaatst op maandag 16 maart 2020

De afgelopen dagen heeft de Rijksoverheid diverse extra maatregelen getroffen in de aanpak van het coronavirus. Wij hebben daarop besloten alle bijeenkomsten die wij hebben georganiseerd in de periode tot en met 6 april te annuleren. De gemeenteraad besloot om de raad van 26 maart in gewijzigde vorm door te laten gaan.

Bijeenkomsten

Alle bijeenkomsten die we organiseren in de periode tot en met 6 april worden uitgesteld of komen te vervallen. We bekijken per situatie of het nodig is om de bijeenkomst op een later moment alsnog te organiseren. Zodra daar meer over bekend is, worden de betrokkenen hierover geïnformeerd. Geplande bijeenkomsten van de gemeente die niet doorgaan op de oorspronkelijke datum:

  • maandag 16 maart inloopbijeenkomst omgevingsvisie Bommelerwaard
  • dinsdag 17 maart bijeenkomst samenwerkingspartners omgevingsvisie Bommelerwaard
  • woensdag 18 maart cursus Politiek Actief (wordt verplaatst)
  • donderdag 2 april ZZP netwerkbijeenkomst Bommelerwaard (wordt verplaatst)

Raad 26 maart in gewijzigde vorm

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus, heeft de raad besloten de agenda van de aanstaande raadsvergadering sterk te wijzigen. De raad vergadert zonder de aanwezigheid van publiek. Daarnaast beperkt de raad zich tot het stemmen over raadsvoorstellen uit de carrouselvergadering van 12 maart 2020. Daarmee vervallen agendapunten zoals het vragenhalfuur en wordt de duur van de vergadering drastisch ingekort. Geïnteresseerden die de raadsvergadering willen volgen kunnen gebruik maken van de livestream van de raad, te vinden via de website www.raadzaltbommel.nl.

Volg de adviezen en richtlijnen van het Rijk

In lijn met de adviezen en richtlijnen van de Rijksoverheid is het op dit moment niet verstandig om een evenement, bijeenkomst of samenzijn met meerdere mensen te organiseren. Wij adviseren alle inwoners, ondernemers instellingen en organisaties om de adviezen op te volgen. Zo beperken we met elkaar onze sociale contacten en dragen we bij aan de aanpak van het coronavirus. Twijfelt u of een bijeenkomst doorgaat? Informeer dan bij de organisator.

Meer informatie

  • Heeft u vragen over het annuleren van bijeenkomsten, neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0418.
  • Kijk voor de meest gestelde vragen en antwoorden over het coronavirus op www.rivm.nl.
  • Meer informatie over de maatregelen van het kabinet vind u op www.rijksoverheid.nl. Daar vindt u ook informatie voor specifiek kinderopvang, onderwijs en ondernemers.

Heeft u hierna nog een vraag?

Bel de landelijke informatielijn van de overheid: 0800 – 1351.