Nieuws uit Adviesraad Sociaal Domein 28 april

Geplaatst op woensdag 6 mei 2020

Hieronder leest u een kort verslag van de laatste vergadering (28 april) van de Adviesraad Sociaal Domein. De vergadering vond via videobellen plaats. 

Ontwikkelingen coronavirus

Ook de Adviesraad houdt de ontwikkelingen rond het coronavirus in de gaten. De Adviesraad wordt door de gemeente Zaltbommel geïnformeerd over de stand van zaken van de lokale crisisbeheersing van het coronavirus. De Raad is van mening dat de gemeente adequaat reageert. Buurtzorg Jong en Buurtteam spelen een belangrijke rol bij kwetsbare groepen. Echter zijn er wel zorgen rondom eventuele verdere tweedeling van de maatschappij.

Mantelzorgbeleid

De Adviesraad is gevraagd om advies omtrent het concept mantelzorgbeleid die de gemeente Zaltbommel en Maasdriel samen hebben opgesteld. Het mantelzorgbeleid bevat gezamenlijke uitgangspunten, waarbij voor elke gemeente ruimte overblijft voor lokale inkleuring. De Adviesraad is positief over het geformuleerde beleid, maar adviseert meer aandacht te hebben voor met name jonge mantelzorgers. Meer oog te hebben voor de culturele diversiteit van de mantelzorgers en maatwerk te leveren voor de verlichting van de taken van de mantelzorgers.

Voortgang aanpak personen met verward gedrag

De Adviesraad heeft van de gemeente ‘de Bommelerwaardse werkwijze voor personen met verward gedrag’ ontvangen en is gevraagd hierover advies uit te brengen. De conceptversie bevat de lokale werkwijze rondom dit thema. Het document gaat over de directe zorg aan personen met verward gedrag voor, tijdens en na een crisis.

Herbenoeming

De Raad staat unaniem achter de herbenoeming van Leen van Leersum als voorzitter. Het College van Burgemeester en Wethouders benoemt de voorzitter voor een tweede termijn van vier jaar.