Ontwerp-inpassingsplan N832 online

Geplaatst op woensdag 13 mei 2020

Gedeputeerde Staten van Gelderland stelden het ontwerp-inpassingsplan voor de N832 Well – Gameren vast. Tussen de kruispunten Bernseweg - Weigraaf en Molenachterdijk - Uilecotenweg in komt een nieuw vrijliggend fietspad. Het bestaande fietspad wordt breder vanaf het laatste kruispunt tot aan de rotonde in Kerkwijk. Het vrijliggend fietspad zorgt voor een veiliger fietsverbinding en stimuleert het gebruik van de fiets. Het ontwerpplan hiervoor is nu klaar en vastgesteld.

Plan bekijken

Op de website van de provincie Gelderland kunt u het inpassingplan en ontwerpen voor de weg inzien. Hier vindt u ook de ontwerptekeningen en een korte animatie waarin te zien is hoe de weg eruit gaat zien na de geplande aanpassingen. Het inpassingsplan en de ontwerpen zijn ook te lezen bij de provincie in Arnhem (Markt 11, Arnhem) en bij de gemeenten Maasdriel (Kerkstraat 45, Kerkdriel) en op ons eigen kantoor aan de Hogeweg 11 in Zaltbommel. De provincie vraagt geïnteresseerden om alleen naar het gemeentehuis of provinciehuis te komen als digitaal inzien geen optie voor ze is.

Reageren kan tot en met 24 juni

Na het besluit van Gedeputeerde Staten (12 mei 2020) begint de formele zienswijzenprocedure, de zogeheten terinzagelegging. Iedereen heeft dan zes weken de gelegenheid zijn mening over het inpassingsplan te geven. Tot en met 24 juni 2020 kan iedereen reageren op het officiële plan (ontwerp-inpassingsplan).

Vervolg

Na de terinzagelegging en verwerking van de ingediende zienswijzen stellen Provinciale Staten in het najaar van 2020 het inpassingsplan vast. Afhankelijk van eventuele verdere procedures starten daarna de voorbereidende werkzaamheden.