In verband met de coronacrisis werken wij nu op afspraak. Maak direct online een afspraak  of bel met 14 0418

Hogere kosten voor openhouden Poorterij

Geplaatst op vrijdag 12 juni 2020

Wij hebben hoog ingezet op het openhouden van theater en buurthuis De Poorterij in Zaltbommel. Na het raadsbesluit in december 2019 gingen we met een aantal partijen aan de slag met het reddingsplan voor De Poorterij in Zaltbommel. Dit reddingsplan omvatte onder meer de overname van de NV door ons. Na een aantal maanden intensief met alle betrokkenen aan het reddingsplan te hebben gewerkt, maken we in het kader van deze overdracht de balans op. De conclusie is dat het openhouden van de Poorterij meer geld heeft gekost dan we vooraf konden inschatten.

Wethouder Bragt: “Het doel was en is om De Poorterij open te houden. In het raadsbesluit van december is opgenomen kosten die dienen ter tegemoetkoming van schuldeisers die voorwaardelijk waren en zijn aan het voortbestaan van De Poorterij. Het is alleen spijtig dat wij geconfronteerd zijn met nogal wat onverwachte extra kosten en uitgaven die verband houden met de overname van de NV. Wij moesten die uitgaven wel maken om De Poorterij open te houden en de stichting in haar nieuwe rol als exploitant te ondersteunen.”

Uiteindelijk beslist de gemeenteraad over € 267.900 eenmalige uitgaven. De extra kosten bestaan uit:

  • onvoorziene vorderingen na het faillissement van de voormalig exploitant in najaar 2019
  • kwijtschelden van achterstallige erfpachtcanon en WOZ
  • kosten voor oplossen liquiditeitsprobleem van de NV
  • verrekeningen met de voormalig aandeelhouder van de NV en Stichting De Poorterij
  • het leningpakket vanuit ons wordt groter en tegelijkertijd kwijtgescholden
  • voor de nabije toekomst wordt het exploitatietekort van de NV gedekt
  • diverse overige kosten

Evaluatie en toekomst De Poorterij eind 2020

In het vierde kwartaal van 2020 ronden we de evaluatie over de gekozen structuur en de toekomstbestendigheid van De Poorterij op deze locatie af. Het exploitatietekort voor de verdere toekomst en de (achterstallige) onderhoudskosten worden dan ook ter besluitvorming voorgelegd. Dan neemt de gemeenteraad een besluit of, hoe en waar zij de huidige functie wil voortzetten in de toekomst. Tot die tijd doen we uitsluitend onvermijdelijke uitgaven voor de exploitatie en onderhoud.

Belangrijke functie

Wethouder Bragt: “De Poorterij is veel meer dan alleen een theater, een term die eigenlijk de functie tekort doet. Het heeft bijvoorbeeld ook een belangrijke buurthuisfunctie. Denk aan de intensieve samenwerking met onder andere scholen, de Sint-Maartenskerk en talloze huurders zoals Buurtzorg, taalscholen, huiswerkbegeleiding et cetera. Wij vinden het belangrijk om de continuïteit van dit alles veilig te stellen. Dat was en blijft het doel van het reddingsplan: mogelijk maken dat er ook komende jaren een gemeenschapshuis in de binnenstad aanwezig blijft."

Effecten coronavirus op Poorterij nog niet bekend

Dankzij het reddingsplan van eind 2019 veranderde er voor bezoekers in feite niets. De voorstellingen en evenementen konden tot begin maart, toen het coronavirus roet in het eten gooide, gewoon doorgaan en alle huurders konden hun ruimten behouden. Het coronavirus zal onvermijdelijk zijn uitwerking hebben op het resultaat van De Poorterij voor 2020 en mogelijk verder. Dergelijke aspecten zijn nog niet meegenomen.