In verband met de coronacrisis werken wij nu op afspraak. Maak direct online een afspraak  of bel met 14 0418

De Buitenstad krijgt vorm

Geplaatst op dinsdag 30 juni 2020

De ontwikkeling van de Buitenstad in Zaltbommel is in volle gang. Het uitwerken van het Voorlopig Ontwerp naar een Definitief Ontwerp Buitenstad en de procedure voor het Bestemmingsplan Buitenstad zijn op het moment de focuspunten van ontwikkelaar Waalbommel BV en ons.

De Buitenstad is het gebied langs de zuidkant van de Waal, tussen de jachthaven, de Steenweg, de Gamerschedijk en het bedrijf Busker. De komende jaren verandert het terrein van een voormalige oude scheepswerf naar een aantrekkelijk woongebied met ruimte voor wonen, werken en recreëren.

Buitenstad: Van voorlopig ontwerp naar definitief ontwerp

Initiatiefnemer Waalbommel werkt in overleg met ons en andere betrokken partijen (zoals het Waterschap en Rijkswaterstaat) het voorlopig ontwerp (VO) van de Buitenstad verder uit. Bij het voorlopig ontwerp gaat het over de vraag ’Wat gaan we maken?’ In het definitieve ontwerp gaat het meer om de vraag ’Hoe gaan we het maken?’

Voortgang bestemmingsplan Buitenstad

Op dit moment wordt het Bestemmingsplan Buitenstad voorbereid. Aan het eind van dit jaar leggen we een ontwerp bestemmingsplan aan de gemeenteraad voor. In de procedure naar het ontwerp worden een groot aantal onderzoeken uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld archeologie, flora en fauna en milieu (geluid, stikstof, bodem, etc.).

Voorlopig ontwerp Havendijk in de maak

Inmiddels is de ontwikkelaar ook gestart met het stedenbouwkundig ontwerp van de Havendijk.
De gemeenteraad van Zaltbommel heeft uitgesproken dat de Havendijk een belangrijk scharnierpunt is tussen de binnenstad van Zaltbommel en de Buitenstad. Bovendien is het gebied van invloed op de Vestingwerken van Zaltbommel en de groene Stadswallen aan de overzijde van de Steenweg. De gemeente werkt op dit moment aan een aantal mogelijke ontwikkelscenario’s. De bedoeling is dat de Havendijk een onderdeel wordt van de toekomstige wandelroute ‘Binnenstad-Vestingwerken-Buitenstad-Waal’.

Informatiemomenten en informatiecentrum

Er komen nog meerdere informatiemomenten (bijvoorbeeld een informatieavond) tijdens het proces. Te zijner tijd willen we samen met de ontwikkelaar in het gebied Buitenstad een informatiecentrum realiseren waar belangstellenden informatie kunnen krijgen over de ontwikkeling van de Buitenstad, de voortgang van het bouwproces en de verkoop van woningen. We onderzoeken momenteel de mogelijkheden hiervoor.

Meer weten of vragen?

Voor de Buitenstad ontwikkelt Waalbommel een website www.buitenstad-zaltbommel.nl met informatie over het project. U kunt u op deze website ook inschrijven voor een nieuwsbrief. Voor vragen over de Buitenstad kunt u contact opnemen met de projectmanager Buitenstad van de gemeente Zaltbommel via telefoonnummer 14 0418.