In verband met de coronacrisis werken wij nu op afspraak. Maak direct online een afspraak  of bel met 14 0418

Bruchems geduld wordt beloond met nieuwe speeltuinen

Geplaatst op dinsdag 8 september 2020

Aanstaande vrijdag 11 september openen Dorpsplatform Bruchem en wethouder Bragt de nieuwe speeltuinen in Bruchem. Dat doen zij in de speeltuin aan de Gruttostraat. Die is ingericht voor kinderen tot 7 jaar. Op de Akkerstraat zijn speelvoorziening voor de jeugd vanaf 7 jaar en een trapveld aangelegd.

Wethouder Bragt: “De jeugd in Bruchem heeft er lang op moeten wachten. Vorig jaar kochten we een weiland aan de Akkerstraat en kwamen de plannen in een stroomversnelling. Er is hard gewerkt door alle betrokkenen. Met als resultaat dat Bruchem nu niet 1 maar zelfs 3 speeltuinen heeft”.

Feestelijke opening

U bent van harte welkom om aanstaande vrijdag om 17.00 uur bij de officiële opening van de speeltuin in de Gruttostraat te zijn. Wethouder Bragt opent de speeltuin samen met Hidde en Jurre Evers uit Bruchem. Zij wonnen een prijs met hun idee voor de speelvoorziening. Tussen 15.30 en 17.30 uur organiseert het Dorpsplatform Bruchem samen met Spel& in zowel de Gruttostraat als de Akkerstraat verschillende activiteiten voor de jeugd.

Inrichting op basis van wensen bewoners

De plannen voor de speeltuinen stammen uit 2015 toen de gemeente in Bruchem de wensen ophaalde vanuit het dorp. Toen de geschikte locatie in 2019 in beeld was, verspreidden gebiedsregisseur Jos Meerssman en het dorpsplatform Bruchem een enquête in Bruchem. Hierin konden kinderen en hun ouders hun voorkeur voor toestellen opgeven. Een werkgroep met omwonenden, ouders en gemeente verzorgden samen de uitwerking. Uit de enquête kwam ook naar voren dat er behoefte was het huidige voetbalveld te verplaatsen. Ook dit is nu gerealiseerd.