Door de coronacrisis werken wij nu op afspraak. Maak direct online een afspraak  of bel met 14 0418

Standplaatsenbeleid 2021-2025 ter inzage

Geplaatst op woensdag 18 november 2020

Het concept standplaatsenbeleid 2021-2025 ligt tot en met 14 januari ter inzage. We actualiseren het standplaatsenbeleid omdat het verouderd is. Het huidige beleid stamt uit 2000 en voldoet niet meer aan de huidige wetgeving.

Bekijk het concept Standplaatsenbeleid 2021-2025 (PDF, 1.6 MB).

Reageren kan tot eind 2020

Tot en met 14 januari heeft u de mogelijkheid om uw reactie (zienswijze) op het concept standplaatsenbeleid te geven. We zijn benieuwd naar uw feedback. Na de inspraakperiode verzamelen we de reacties en verwerken we deze eventueel in het standplaatsenbeleid. U kunt uw reactie telefonisch (bel 14 0418) of via de mail (tvanrijck@zaltbommel.nl) geven. Vermeld bij uw reactie of vraag ook uw gegevens (in ieder geval naam, adres, postcode en woonplaats).

Huidige standplaatshouders krijgen een brief met deze informatie en worden gevraagd om contact met ons op te nemen bij vragen of opmerkingen over het concept Standplaatsenbeleid.

Standplaatsenbeleid 2021-2025

In het standplaatsenbeleid staan de regels voor wie iets wil verkopen vanuit een kraam of verkoopwagen (uitgezonderd weekmarkten). Dit geldt voor verkoopinrichtingen voor producten zoals vis, kaas, groenten en fruit.  U vraag een vergunning aan om met uw kraam of wagen op een openbare plek in de open lucht te staan. De regels hiervoor staan in de APV (algemene plaatselijke verordening) en het standplaatsenbeleid. 

De hoofdlijnen van het standplaatsenbeleid zijn:

Vergunning voor maximaal 5 jaar

In het nieuwe standplaatsenbeleid kunnen vergunningen voor maximaal 5 jaar verleend worden. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State besloot in 2016 dat iedereen gelijke kansen moet hebben op een vergunning. Gemeenten mogen dus geen standplaatsvergunningen verlenen voor onbepaalde tijd.

Maximaal aantal standplaatsen

Er is daarnaast een maximaal aantal plaatsen voor standplaatsen, verdeeld over de verschillende plaatsen in de gemeente. In het standplaatsenbeleid staan de aangewezen plaatsen en aantallen. Wij loten als er meer gegadigden voor dezelfde standplaats zijn.

Beleid sluit aan op behoeften

Bij het opstellen van het nieuwe standplaatsenbeleid hielden we rekening met de standplaatsen zoals ze op dit moment worden ingenomen. Ook hielden we rekening met een uitbreiding. De gekozen locaties komen de behoeftes van de ondernemers tegemoet.