Door de coronacrisis werken wij nu op afspraak.  Bel met 14 0418 of mail naar kcc@zaltbommel.nl en vermeld uw telefoonnummer. 

Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO)

Geplaatst op woensdag 13 januari 2021

Het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO) helpt burgers, bedrijven en organisaties bij het corrigeren van een fout in een overheidsregistratie. Als u denkt dat er iets mis is met uw gegevens, neemt u altijd eerst contact op met de organisatie die verantwoordelijk is voor die gegevens. Komt u er niet uit? Meld u dan bij het MFO.

Taakomschrijving MFO

Het MFO helpt melders van een fout:

  • de weg te vinden naar de organisatie die de fout kan corrigeren
  • wanneer het niet lukt problemen zelf op te lossen omdat dit te ingewikkeld is
  • bij het gecorrigeerd krijgen van onjuiste gegevens, bijvoorbeeld als er meerdere organisaties bij zijn betrokken
  • als blijkt dat gegevens toch kloppen, maar voor onbedoelde gevolgen zorgen
  • de gevolgen van het gebruik van foute gegevens te stoppen tot de oplossing is bereikt 
  • bij het herstellen van die gevolgen

Contactgegevens MFO

Telefoonnummer: 088 - 900 10 00 (lokaal tarief)
Internet: www.rvig.nl  
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur