Door de coronacrisis werken wij nu op afspraak.  Bel met 14 0418 of mail naar kcc@zaltbommel.nl en vermeld uw telefoonnummer. 

Nieuws uit Adviesraad Sociaal Domein 19 januari

Geplaatst op maandag 1 februari 2021

Hieronder leest u een kort verslag van de afgelopen vergadering op 19 januari.

Welzijnsagenda Bommelerwaard 2021-2024

De afgelopen weken is de adviesraad druk bezig geweest met het opstellen van diverse adviezen. Een hiervan is de welzijnsagenda. De komende jaren gaat de gemeente Zaltbommel zich richten op de volgende vier speerpunten binnen welzijn:

  1. Inwoners hebben een zinvolle daginvulling
  2. Inwoners hebben betekenisvolle sociale contacten
  3. Inwoners zetten zich in voor elkaar en voor de samenleving

De adviesraad adviseerde onder andere om in gesprek te gaan met de inwoners en ervaringsdeskundigen en hen optimaal te betrekken bij beleid en uitvoering. En de verbinding te zoeken met andere onderwerpen zoals de Beleidsnotitie Samenleving en Lokale Inclusie Agenda.

Lokale Inclusie Agenda

Op 25 juni 2019 bracht de adviesraad advies uit met betrekking tot de Lokale Inclusie Agenda. Dit advies is voor de gemeenten in de Bommelerwaard een vertrekpunt geweest voor de totstandkoming van Lokale Inclusie Agenda ‘Iedereen doet mee!’ denktank. De gemeenten zetten in op de onderwerpen bewustwording en betrekking van ervaringsdeskundigen. De adviesraad is ook voor deze agenda gevraagd om advies uit te brengen en heeft dit gedaan. De adviesraad is enthousiast over de inhoudelijke ambities van de agenda.