Door de coronacrisis werken wij nu op afspraak.  Bel met 14 0418 of mail naar kcc@zaltbommel.nl en vermeld uw telefoonnummer. 

Komt u woensdag 17 maart ook stemmen?

Geplaatst op woensdag 10 februari 2021

Op woensdag 17 maart 2021 zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Gaat u ook stemmen? Neem dan, naast uw stempas, een legitimatiebewijs mee om u te legitimeren bij het stemloket. Zonder identiteitsbewijs kunt u niet stemmen. 18 jaar? Stem ook!

Identiteitsbewijs

Om te stemmen mag uw legitimatiebewijs maximaal vijf jaar verlopen zijn. Het identiteitsbewijs mag dus geldig zijn tot 18 maart 2016, of elke latere datum. Als identiteitsbewijs gelden: Nederlandse paspoorten, rijbewijzen of identiteitskaarten. Is uw identiteitsbewijs verlopen en wilt u toch uw stem uitbrengen? Vraag dan voor 10 maart 2021 een nieuw identiteitsbewijs aan bij de gemeente.

Volmacht

Kunt u zelf niet komen stemmen, maar wilt u toch uw stem uitbrengen? Dan kunt u iemand anders machtigen om voor u te stemmen. Vul de stempas van uw gemachtigde in en geef hem een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee.

Stempas

Uiterlijk 3 maart ontvangt u uw stempas. Deze ontvangt u per post. Bent u uw stempas kwijt of is de pas stukgegaan? Vraag dan tijdig een nieuwe stempas bij ons aan. Dit kan op afspraak bij de afdeling Burgerzaken tot en met vrijdag 12 maart 17.00 uur.

Stemlokalen

U kunt in onze gemeente in elk stemlokaal stemmen. We hebben 19 stemlokalen in onze gemeente. Een overzicht van alle stemlokalen vindt u achterop uw huis-aan-huisbiljet en op onze website. Een aantal locaties is gewijzigd ten opzichte van voorgaande verkiezingen.

Maatregelen in verband met corona

Voordat u in een stemlokaal gaat stemmen doet u een gezondheidscheck.  Deze gezondheidscheck ontvangt u bij uw stempas. Beantwoord u een van die vragen met ‘ja’, dan vragen wij u om niet te gaan stemmen. U kunt dan via uw stempas iemand machtigen om uw stem voor u uit te brengen. Op de achterkant van uw stempas leest u hoe u dat doet. Ook in het stemlokaal zijn maatregelen getroffen om te zorgen dat u zo veilig mogelijk kunt stemmen.

Bent u 70 jaar of ouder?

Dan is het mogelijk om uw stem uit te brengen via een brief. Uiterlijk 3 maart ontvangt u uw stempluspas. Uiterlijk 11 maart ontvangt u een briefstempakket met alle informatie over het briefstemmen

Vervroegd stemmen

Als u zich kwetsbaar voelt, vanwege uw gezondheid, heeft u de mogelijkheid om op maandag 15 maart 2021 en dinsdag 16 maart 2021, in twee aangewezen stemlokalen uw stem uit te brengen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de pagina verkiezingen. Voor vragen kunt u terecht bij de afdeling Burgerzaken via telefoonnummer 14 0418.